Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Simulátory ve Vyškově prověřily rychlý úsudek studentů čtvrtého ročníku

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Simulátory ve Vyškově prověřily rychlý úsudek studentů čtvrtého ročníku

Počet shlédnutí: 148

​7.6.2022 • Studenti čtvrtého ročníku Fakulty vojenského leadershipu se v závěru semestru zúčastňují odborné přípravy, která je má prakticky připravit na výkon jejich funkcí u vojsk. Příslušníci učební skupiny oboru vševojskový velitel mají přípravu rozdělenou na několik částí. V prvním období 30. května až 2. června se studenti pod vedením katedry vševojskové taktiky zúčastnili výcviku na simulátorech ve Vyškově. 

Rozvoj simulačních technologií v armádě dává jasně najevo fakt, že těžiště budoucího výcviku se bude stále více orientovat na tento typ technologií. Cílem výcviku bylo zdokonalit vojáky ve schopnosti plánovat a řídit bojovou činnosti na úrovni četa, zdokonalit je ve schopnosti využívat bojovou dokumentaci, zpracovávat ji a předávat pomocí radiové sítě a v konečném důsledku je také prakticky seznámit s možnostmi využití Centra simulačních a trenažérových technologií.


Záměrem výcviku na simulátorech, které byly představovány vozidly BVP-2 bylo u studentů rozšířit taktické povědomí o vedení operací v určitém prostoru a čase, zdokonalit je ve vedení taktické rádiové komunikace a naučit je základům velení a řízení jednotce vybavené bojovou technikou. Naplánované situace od vojáků vyžadovaly rychlý úsudek, rychlé rozhodnutí a organizátoři na ně postupně kladli vyšší a vyšší výcvikové požadavky. Cvičení probíhalo s jednostranně simulovaným nepřítelem.


Závěrečný den výcviku bylo možné konstatovat, že během několika dnů studenti dokázali většinu činností zvládnout na vyšší, než požadované úrovni. Přestože vedoucí katedry, který se se štábem v řídící místnosti závěrečného výcviku zúčastnil, jim během vyhodnocení předal spoustu dalších rad a poznatků do dalšího výcviku a jejich budoucí kariéry, bylo možné konstatovat, že vojáci dokázali dodržet požadovanou časovou osu, vyřešit řadu neočekávaných incidentů a splnit požadovaný úkol.

 

Autor: Luděk Rak
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa