Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nejlepší studenti převzali za své práce diplomy

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Nejlepší studenti převzali za své práce diplomy

Počet shlédnutí: 180

​25.5.2022 • Vyvrcholením samostatné zájmové práce studentů v rámci Studentské tvůrčí činnosti na Fakultě vojenských technologií UO je každoroční soutěž v rámci vědecké konference studentů. Letošní, v pořadí již 19. Vědecká konference studentů FVT se konala 10. a 11. května s vyhodnocením a předáním diplomů 23. května.

Do soutěže bylo letos přihlášeno 48 soutěžních prací. Podle odborného zaměření ustanovil organizační a programový výbor pod předsednictvím prof. Ing. Rudolfa Jaloveckého, CSc. čtyři soutěžní sekce, ve kterých zasedlo vždy pět hodnotících členů odborné poroty. Ta byla složena ze zkušených vědeckopedagogických pracovníků Univerzity obrany podle odborného zaměření sekcí.

Vyhodnocení soutěže Studentské tvůrčí činnosti se uskutečnilo v pondělí 23. května v Síni vědecké rady UO. S  hodnotícím projevem a poděkováním soutěžícím i jejich vedoucím vystoupil děkan fakulty plk. gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D., který na závěr předal diplomy studentům, jejichž práce se umístily v jednotlivých sekcích na prvních třech místech. Čestná uznání obdrželi také konzultanti prací z řad příslušníků vědeckopedagogického sboru.

 

Sekce a výsledky soutěže byly následující:

1.  Pozemní vojenská technika, zbraně a munice, Materiálové inženýrství

V této sekci tradičně soutěží studenti strojně zaměřených oborů. Letos se přihlásilo 10 studentů a vítězem se stal rtn. (ček.) Jakub Horníček s prací  Possibilities of using 3D printing for the production of components and parts used in the army of the Czech Republic. Práci odborně vedl mjr. Ing. Zdeněk Joska, Ph.D. z Katedry strojírenství.

2. Avionika a letecká technika

V početně největší sekci se 16 účastníky zvítězil student Van Phi Nguyen s prací System for autonomous landing of a drone, a jeho vedoucím byl plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. z Katedry letecké techniky.

3. Elektronika, Radiolokace, Komunikační a informační systémy

Ve třetí sekci svoje práce prezentovalo 11 soutěžících a vítězem se stal rtm. (ček.) Zdeněk Vyležich. Jeho práci pod názvem Multichannel polarization optical fiber sensors in wavelength-division multiplexing technology odborně vedl doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. z Katedry elektrotechniky.

4. Vojenská geografie a meteorologie, Ženijní technologie

Z celkového počtu 11 soutěžících zvítězil student Quang Tan Nguyen a jeho práci Design of a web application for efficient transmission of information in aircraft meteorology vedl npor. Ing. David Sládek, Ph.D, akademický pracovník Katedry vojenské geografie a meteorologie.

Absolutní vítěz soutěže se rekrutoval z řad soutěžících 3. sekce a stal se jím rtm. Zdeněk Vyležich s prací „Multichannel polarization optical fiber sensors in wavelength-division multiplexing technology", kterého vedl doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D.

Z výsledků hodnocení jednotlivých prací vyplývá velmi dobrá odborná úroveň většiny prací. Převážná většina soutěžních prací byla teoretického charakteru, často s využitím modelování a dostupných experimentů. K vidění však byly i trojrozměrné exponáty - výsledek tvůrčí činnosti studenů, které lze využít k prezentaci výsledků výzkumu a vývoje na veřejnosti využít a k propagaci a zvyšování zájmu o studium na FVT, např. model letounu jako výstup práce "Stanovení letových výkonů a energetické potřeby UAV koncepce VTOL" rtm. Ladislava Daněčka (vedoucí práce doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D.)


Autor: Otakar Petříček  foto: Aleš Mylan

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa