Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Příslušníci katedry robotiky probírali v Žatci umělou inteligenci

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Příslušníci katedry robotiky probírali v Žatci umělou inteligenci

Počet shlédnutí: 240

​6.5.2022 • Koncem dubna se u 4. žatecké brigády rychlého nasazení konaly osvětové přednášky a prezentace na téma „Umělá inteligence a jak ji využít v praxi u pozemního vojska". Akce vznikla ve spolupráci Katedry vojenské robotiky UO, velitelství 4. BRN a štábů vybraných praporů. 

Zahájení se ujal plukovník Ing. Jan Štěpánek, současný velitel 4. BRN Armády České republiky, která vždy plnila a plní nejnáročnější úkoly na území naší vlasti i v zahraničí. Poukázal na útvarové motto „Tam, kde jiní nestačí", které motivuje a posiluje při plnění složitých úkolů. „Obrovský respekt k našim předchůdcům, čest sloužit u 4. brigády rychlého nasazení ´Obrany národa´ a závazek pokračovat v náročné práci nám dává sílu a energii být jednotkou Armády České republiky, na kterou se obyvatelé naší země mohou vždy spolehnout," řekl při zahájení Štěpánek. Byla přijata myšlenka, že rozvoj na poli vědy a techniky není jen sci-fi, ale že operační prostředí je vystaveno dynamickým změnám. A právě zde je široký prostor pro vojenskou robotiku a pro autonomní systémy (Unmanned Ground/Aerial/etc. Systems – UxS) v celém spektru taktických činností.


Ve využití umělé inteligence zaostáváme 

Aby jak člověk, tak voják neustrnul v rámci vývoje, je nutné přijmout pokrok i moderní vize. V duchu tohoto tvrzení se hlavní části prezentace pokroku v oblasti umělé inteligence ujal vedoucí katedry vojenské robotiky plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. Poukázal na nezbytnost implementace robotiky ve vojenství a následně rozebíral trend automatizace bojiště jak v AČR, tak i v zahraničních armádách. Zmínil tři hlavní směry v oblasti využití umělé inteligence (AI) - těmi jsou: algoritmizace AI pro zbraňové systémy, algoritmizace AI pro automatizaci a efektivitu operačně-taktických procesů a využití AI při plánování výstavby ozbrojených sil.

Bohužel AČR je v dnešní době technologicky lehce pozadu, a to i přes některé inovativní projekty, jejichž řešitelem nebo spoluřešitelem byla UO. Nicméně proaktivním přístupem, zapojením širokého spektra armádních složek a následným koncepčním ukotvením implementace pokročilých technologií by tuto situaci bylo možné postupně zlepšovat.

 

Prostor pro novátorské myšlení 

Přednášející zaujal posluchače zajímavými snímky i živým komentářem současného vývoje. Zejména prezentací zahraniční techniky i systémů pro velení a řízení, logistiky, systémů pro přesné vyhledávání cílů apod. Prostor pro novátorské myšlenky a jejich ztvárnění byl představen také v přehledu různých robotických a technologických soutěží, konaných po celém světě. Nebyl přitom opomenut ani vývoj výše zmíněných systémů na poli AČR. Byly prezentovány prostředky a systémy vyvíjené jak Univerzitou obrany (a dříve Vojenskou akademií), tak systémy, vozidla či letouny (s vysokou, či částečnou mírou autonomie) sestrojené například v kooperaci s VOP CZ, s.p. apod. Některé z těchto systémů byly implementovány do AČR a jsou rozvíjeny v navazujících vývojových aktivitách.


Výzkumný záměr katedry pro „offroad" navigaci 

Dále bylo prezentováno působení UO a Katedry vojenské robotiky v mezinárodních aktivitách, konferencích a hlavních vědeckých směrech v oblasti AI. Hlavním výzkumným záměrem katedry, který by mohl být prospěšný pro praktické využití u vojsk, je vývoj a rozvoj autonomních systémů pro tzv. „offroad" navigaci. A to včetně potřebné senzoriky pro autonomní řízení umožňující dostačující 3D virtuální reprezentaci okolního prostředí, s využitím datové báze objektů, nástrojů na jejich rozpoznávání, včetně SW zahrnujících náročné výpočetní procesy a algoritmy pro různé typy takticko-geografických analýz  a optimalizačních modelů (například  pro nalezení optimálních taktických kroků/prvků v kontextu uživatelem požadovaných kritérií a priorit).

 

Úkol: implementovat moderní technologie do armády 

V závěrečném vystoupení Ing. Tomáš Túró, Ph.D. nastínil úvod do automatizace a robotizace pozemních prostředků s důrazem na digitalizaci vozidel, robotizaci strojů a užitých systémů. Spolupráce s vojenskými útvary je stejně prospěšná jako spolupráce s dalšími univerzitami a výzkumnými institucemi. A to v oblasti kybernetiky, robotiky, analýzy družicových, leteckých snímků a podobně. Tato spolupráce má zvládnout nelehký úkol, kterým je implementace výsledků moderních technologií do armády. Pevně věříme, že právě Univerzita obrany s vybranými vojenskými útvary nebo pracovišti by v tomto ohledu měla sehrát klíčovou roli.

 

Autoři a foto: Dana Křišťálová, Jan Mazal, Tomáš Túró

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa