Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti Univerzity obrany absolvovali na Slovensku Základní kurz pro řídící letového provozu II

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Studenti Univerzity obrany absolvovali na Slovensku Základní kurz pro řídící letového provozu II

Počet shlédnutí: 208

​28.3.2022 • Od 14. do 25. února 2022 se na Akademii ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika konal „Základní kurz pro řídící letového provozu II", který absolvovali čtyři studenti 5. ročníku oboru Řízení letového provozu. Absolvování tohoto kurzu bylo pro účastníky důležité z hlediska užití teoretických znalostí získaných na Univerzitě obrany v simulačním prostředí a to pod dohledem zkušených instruktorů ze slovenských leteckých základen. 

Během uvedeného kurzu absolvovali výcvik v syntetickém prostředí, které reprezentovalo všechny tři způsobilosti poskytování služeb řízení letového provozu. Předmětné syntetické prostředí Výcvikové organizace pro řídící letového provozu v Liptovském Mikuláši je jediné tohoto druhu v podmínkách Slovenské republiky a je využívané na mandatorní výcvik všech vojenských řídících letového provozu v OS SR.

Tento kurz navazoval na předchozí dvoutýdenní kurz ŘLP I, a jeho hlavní náplní bylo provádění praktických simulačních cvičení řízení letového provozu, kdy jedno cvičení trvalo přibližně 40 minut. Před každým cvičením absolvovali studenti krátkou instruktáž týkající se probíraného tématu a po splnění cvičení s nimi bylo provedeno jeho vyhodnocení. Praktická simulační cvičení pak absolvovali na několika pozicích ŘLP, od letištní služby řízení, kde například vydávali povolení ke spouštění motorů, pokyny k pojíždění, odletová povolení a povolení ke vzletu/přistání. Zabývali se také problematikou přibližovací služby řízení, kde měli za úkol řídit přílety a odlety letadel v širším okolí letiště, až po oblastní službu řízení, kde řídili letový provoz na přeletech mezi letišti.

Výcvik studentů UO probíhá na pravidelné bázi již od roku 2018 a Katedra letectva Univerzity obrany má navíc v roce 2022 v plánu provést na Simulačním centru AOS v rámci řešení úloh vývoje a výzkumu, vědecké měření v oblasti určování pracovní zátěže ŘLP při poskytování služeb řízení letového provozu. 


Autor: Adéla Pokorná, foto: Zsolt Pastorek, AOS

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa