Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Fakulta vojenského leadershipu převzala učebny nové generace

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Fakulta vojenského leadershipu převzala učebny nové generace

Počet shlédnutí: 469

10.1.2022 • Symbolickým přestřižením pásky vyvrcholilo dne 16. 11. 2021 během slavnostního aktu předání dvojice učeben nové generace, které do svého užívání převzala Katedra palebné podpory. Tyto učebny mají studenty a posluchače Univerzity obrany připravit na praxe v měřítku jedna ku jedné.

Na akci vystoupil za Univerzitu obrany děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Jan Drozd, který během svého projevu zmínil poděkování všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, zejména však řediteli Vojenského technického ústavu Petru Novotnému za samotnou realizaci a vyzdvihl velký potenciál těchto učeben s ohledem na studium a následnou praxi absolventů - budoucích příslušníků a důstojníků dělostřelectva. Mezi dalšími zúčastněnými za UO byli plukovník gšt. Martin Blaha, prof. Ladislav Potužák a ředitel Odboru nemovité infrastruktury Aleš Volovec. Za Sekci vyzbrojování a akvizic MO pak byl přítomen Martin Šufajzl a za Armádu ČR plukovník gšt Jan Cífka. Vojenský technický ústav, s. p. na akci reprezentoval Marek Hajn a ředitel Novotný, který ve svém proslovu podotkl, že i přes drobné počáteční technické potíže, se podařilo splnit očekávání dle původních požadavků a vše, čím učebny disponují je plně kompatibilní s tím, s čím se následně budou studenti setkávat v praxi u útvarů AČR.

Fakulta vojenského Leadershipu je tedy nyní o velký kus blíže moderní vojenské praxi a dle slov plukovníka Jana Cífky tak došlo k posunu z 20. do 21. století.


Autor: Adéla Pokorná, foto: Aleš Mylan

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa