Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Soutěž Aerobooster již potřetí!

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Soutěž Aerobooster již potřetí!

Počet shlédnutí: 442

​4.1.2022 • Společnost Aero Vodochody a.s. vyhlásila v pořadí již třetí soutěž se zaměřením na výrobu a létání s autonomními bezpilotními prostředky. Cílem soutěže bylo předvést schopnost autonomní kooperaci mezi dvěma UAV, dosáhnout požadované doby letu a přeletem s maximální hmotnosti užitečného zatížení ověřit zvolenou koncepci UAV. Soutěžní lety se uskutečnily v aeroklubu Sázená. Vlastní vyhlášení výsledků soutěže „Aerobooster 2021" pak proběhlo 2. listopadu tohoto roku v areálu Aera Vodochody.

Soutěž, stejně jako v předešlém ročníku, byla vyhlášena společností Aero Vodochody, která má sídlo v Odolené Vodě u Prahy. Její výroba je zaměřená na produkci vojenské letecké techniky. Soutěž byla zaměřená na návrh, realizaci a ověření provozní způsobilosti bezpilotního prostředků vytvořeného dle pravidel vyhlašovatele soutěže.

Soutěže se účastnily dva týmy – jeden tým byl z Univerzity obrany a druhý tým z Vysokého učení technického v Brně. Tým UO byl tvořen třemi členy – rotný Marek Maňák (student specializace Automatizované systémy velení a řízení), Vojtěch Zůbek a Radek Vala (oba studenti civilní specializace Letecká technika) z Fakulty vojenských technologií. Pedagogický doprovod zajišťoval akademický pracovník z Katedry letecké techniky major Ing. Radek Bystřický, Ph.D.

Letošní ročník byl opět jako v loňském roce ovlivněn pandemickou situací. Termín konání soutěže se z těchto důvodů musel několikrát přesouval, neboť součástí soutěže byly praktické letové ukázky s ověřením letové způsobilosti navržených koncepcí UAS.

I přes několikerou změnu v termínu konání soutěže se soutěžní lety neobešly bez řady potíží a oba týmy museli operativně čelit nečekaným problémům. Tým UO se musel vypořádat s kompletním ovládáním UAV pouze prostřednictvím pozemní řídící stanice z důvodu absence mobilního vysílače. Tým VUT řešil neočekávané konstrukční problémy, které pramenily při vyšších hodnotách zatížení pohonného systému, z vysoké úrovně vibrací prostředku a neumožňovaly plnohodnotné využití zvolené koncepce.

Tým Univerzity obrany vycházel z ověřené koncepce UAV typu multikoptéra se čtyřmi rotory. Cílem navržené koncepce bylo splnit předepsané rozměry (40 x 50 x 10 cm) s co nejlepší možnou efektivitou pohonu tak, aby bylo možné uvést co největší užitečné zatížení. Výsledná hmotnost neseného nákladu byla 2,5 kg což představovalo více než dvojnásobek prázdné hmotnosti kvadrokoptéry. Celková vzletová hmotnost prostředku včetně neseného nákladu činila 3,6 kg. Vnější rozměry prostředku se podařilo „vměstnat" do velikosti 45 x 45x 10 cm.

I přes prvotní problémy, způsobené nutností ovládat prostředek pouze prostřednictvím pozemní stanice, předvedl tým UO velmi dobrý soutěžní let a ze soutěže, která se konala na „půdě" Aera Vodochody odjížděl jako vítězný tým. Zajímavým poznatkem byla skutečnost, že mezi soutěžícími týmy nebyl žádný náznak rivality, ba naopak. Soutěžní atmosféra mezi oběma týmy byla velmi dobrá až přátelská s tendencí si vzájemně pomoci při překonávání nečekaných technických problémů, které soutěžní lety doprovázely.

Za největší přínos, již třetího úspěšného ročníku soutěže, lze považovat to, co jsme se sami jako účastníci naučili a také to, že naše společné úsilí vyvrcholilo realizací skutečně létajícího UAV dle predikovaných teoretických předpokladů. Doufáme, že soutěž zaměřená na perspektivní bezpilotní prostředky ve spolupráci s Aerem Vodochody bude dále pokračovat.

Za úspěchem, který náš soutěžní tým dosáhl, je „schovaná" i významná pomoc dalších členů Katedry letecké techniky, kteří se vlastní soutěže sice nezúčastnili, ale aktivně se podíleli nejen odbornými radami, ale i přípravou a testováním dílčích částí soutěžního UAV typu kvadrokoptera.


Autor a foto: Marek Maňák 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa