Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení

Počet shlédnutí: 505

​23.11.2021 • Ve dnech 2.–3. listopadu 2021 se na Klubu Univerzity obrany uskutečnil workshop Zpravodajské zabezpečení AČR 2021, který byl tematicky rozdělen do dvou částí. První část řešila kompetence vybraných složek státní správy v oblasti kybernetické obrany a bezpečnosti, druhá část se zabývala problematikou společné zpravodajské přípravy operačního prostředí (Joint Intelligence Preparation of Operating Environment – JIPOE). Workshopu se zúčastnili zástupci strategické, operační i taktické úrovně velení a řízení Armády České republiky (AČR), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost i zástupci akademické obce. 

První den workshopu zahájil vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) a současný prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci Univerzity obrany (UO) plukovník gšt. Libor Kutěj.  Následné odborné příspěvky zástupců Vojenského zpravodajství, Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Katedry informatiky a kybernetických operací UO byly zaměřeny na rozdělení kompetencí vybraných složek státní správy v oblasti kybernetické obrany a bezpečnosti a na představení vlastních schopností v kybernetické oblasti.   


Účastníci workshopu Zpravodajské zabezpečení AČR 2021

Druhý den workshopu byly akademickými pracovníky a studentkou Katedry zpravodajského zabezpečení představeny výstupy tvůrčí činnosti vztahující se k vojenským operacím budoucnosti a jejich výzvám pro realizaci JIPOE, jež byly následovány příspěvkem zástupce Velitelství pro operace ke zkušenostem s procesem JIPOE v podmínkách AČR. Součástí workshopu byla i prezentace systémového řešení v oblasti koaličně sdílených databází (Coalition Shared Database), prezentovaná zástupcem JISR Institute, a.s. Tato společnost byla zároveň partnerem akce. Vedle JISR Institute, a.s. organizátoři workshopu rovněž děkují VENA Trade s.r.o., jež se rovněž podílela na úspěšném průběhu akce.


Vizualizace stávajícího chápání procesu JIPOE z perspektivy holistického přístupu k operačnímu prostředí

Neméně důležitým prvkem workshopu byla diskuse zúčastněných specialistů i k dalším aktuálním problémům zpravodajského zabezpečení. Jejím zprostředkováním K-111 dlouhodobě přispívá jak k otevřené debatě nad současnými i budoucími příležitostmi a výzvami zpravodajského zabezpečení, tak i ke znalostnímu rozvoji dotčených vojenských odborností. Stále rostoucí důležitost a přínos takovéto platformy výměny názorů, námětů a zkušeností, na nichž se shodli všichni zúčastnění, je pro organizátory závazkem v této aktivitě pokračovat i v budoucnosti.
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa