Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Workshop na téma "Co je a co není umělá inteligence & jak ji využít v rezortu obrany"

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Workshop na téma "Co je a co není umělá inteligence & jak ji využít v rezortu obrany"

Počet shlédnutí: 653

19.11.2021 • Dne 10. listopadu 2021 proběhl v prostoru pražského hotelu DAP zajímavý workshop na téma "Co je a co není umělá inteligence & jak ji využít v rezortu obrany". Akce vznikla ve spolupráci Univerzity obrany – Katedry vojenské robotiky, MO - Sekce průmyslové spolupráce, firmy DefSec Innovation Hub a v neposlední řadě s přispěním ČVUT a firem, které se soustředí na konkrétní aplikace umělé inteligence.

Moderátorkou akce byla Kristina Soukupová, prezidentka firmy DefSec Innovation Hub, působící jako konzultantka v oblasti obrany na nejvyšších vládních a vojenských úrovních.   Úvodního slova přednesla zástupkyně náměstka pro řízení sekce průmyslové spolupráce Ing. Radka Konderlová, MBA, která poděkovala všem výše zmíněným složkám a vyzdvihla prvotní účel workshopu, a sice snahu o bližší vzájemnou spolupráci armádního i civilního sektoru a bezpečnostních složek v oblasti využívání prostředků a aplikací umělé inteligence (AI). Konkrétní spolupráce se nabízí v systémech velení a řízení, logistice, při přesném vyhledávání určitých cílů apod. Spolupráce univerzit a jejich excelentních pracovišť v oblasti kybernetiky, robotiky, analýzy družicových snímků a dalších má zajistit nelehký úkol, kterým je implementace výsledků moderních technologií do armády a právě Univerzita obrany by měla sehrát klíčovou roli.

Za Univerzitu obrany zahájil úvodní blok s přednáškou o význam umělé inteligence pro obranu plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D., který se zmínil o historii trendu automatizace bojiště v AČR i zahraničních armádách a zmínil tři hlavní směry v oblasti využití AI. Těmi jsou: algoritmizace AI pro zbraňové systémy, algoritmizace AI pro automatizaci a efektivitu operačně-taktických procesů a využití AI při plánování a výstavbě. Bohužel AČR je v dnešní době technologicky lehce pozadu a to i přes některé inovativní projekty, jejichž řešitelem nebo spoluřešitelem byla UO. Ale právě proaktivním přístupem a zapojením širokého spektra armádních složek a následným přijetím pokrokových technologií a aplikací by tuto situaci bylo možné napravit.

Přednáška rozvířila debatu a otázky z pléna, vystoupili např. plk. gšt. Róbert Bielený, jehož otázky se týkaly zásadní kulturní změny v oblasti přípravy a výchovy personálu a plk. Vlastimil Hujer, jehož dotaz se týkal spolupráce a využití CYBERu  a predikce budoucích konfliktů, ať již symetrických či asymetrických (právě druh konfliktů je úzce spjat s využíváním či odmítáním aplikací AI).

Další zajímavá přednáška na téma „Co je a co není umělá inteligence" byla přednesena doc. Ing. Miroslavem Burešem, Ph.D, z Fakulty elektrotechnické (ČVUT). Polemika byla vedena zejména v historicko-filosofické oblasti vývoje a přijímání různých praktických produktů a aplikací umělé inteligence, kdy si v současnosti leckdo nepřipouští, že právě některé běžně využívané aplikace byly v minulosti „scince-fiction řešení" a podobná situace je i nyní, resp. výsledkem je zamyšlení nad otázkou „Co všechno bude Umělá Inteligence třeba za dvacet let?".

(Druhá část workshopu patřila firmám (TOVEK, SpaceKnow a S&Consulting) a univerzitnímu pracovišti FEL ČVUT, kteří publikum zaujali svými produkty, systémy i výsledky vědecké činnosti.)

 

Autoři a foto: Jan Mazal, Dana Křišťálová

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa