Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
První kurz aktivních záloh „Odvodní řízení“

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

První kurz aktivních záloh „Odvodní řízení“

Počet shlédnutí: 279

1.11.2021 • Dne byl 1. listopadu 2021 byl poprvé na Univerzitě obrany zahájen kurz pro vojáky v aktivní záloze se zaměřením na problematiku odvodního řízení.

V úvodní hodině přivítal přítomné za Sekci plánování schopností MO odboru obranných příprav, vedoucí oddělení branné povinnosti plukovník Ing. Rostislav Bolek, v jejíž gesci je kurz plánován a odborně externími pracovníky zabezpečen. Za Univerzitu obrany zástupce Katedry teorie vojenství Ing. Jaroslav Staněk, Ph.D. Zázemí pro jeho uspořádání poskytla Univerzita obrany ve spolupráci s Fakultou vojenského leadershipu, Katedrou teorie vojenství.

Cílem tohoto týdenního kurzu je teoreticky a prakticky připravit vybrané vojáky v aktivní záloze od jednotlivých KVV pro výkon služby na štábních funkcích. Teoretická a praktická výuka kurzu je zaměřena na aktuální otázky problematiky doplňování osob, jejich přípravy a otázky spojené se zabezpečením celého procesu odvodního řízení. Tento kurz je jedinečný ve svém obsahu a pojetí. Účastní se jej celkem 29 vojáků v aktivní záloze.

Kurz bude ukončen v pátek 5. listopadu 2021 závěrečným hodnocením a předáním osvědčení o jeho absolvování v prostorách KVV Brno.


Autor: Jaroslav Staněk

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa