Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Odborná výuka Správy státních hmotných rezerv

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Odborná výuka Správy státních hmotných rezerv

Počet shlédnutí: 181

​22.10.2021 • Na základě uzavřené spolupráce mezi Univerzitou obrany a Správou státních hmotných rezerv byla dne 7. 10. 2021 realizována odborná výuka studentů 3. ročníku bakalářského studia studijního programu Bezpečnost a obrana v rámci předmětu Krizové řízení. 

V zimním semestru je výuka předmětu zaměřena na vysvětlení úlohy Správy státních hmotných rezerv v systému krizového řízení v České republice a hospodářská opatření pro krizové stavy, jež mají nezastupitelnou roli v překonání krizových stavů na území státu. Celodenní výuku zabezpečil dlouholetý zkušený zaměstnanec Odboru strategií a koncepcí Správy státních hmotných rezerv pan Ing. Peter Bysterský.

Pan inženýr zúčastněným studentům vysvětlil problematiku  z oblasti hmotných a mobilizačních rezerv a jejich použití, zásob pro  humanitární pomoc, a také pohotovostních zásob pro rychlou pomoc při vyhlášeném krizovém stavu. Dále se věnoval nezbytným dodávkám, regulačním opatřením i oblasti hospodářské mobilizace a krizovým stavům, které lze v České republice vyhlásit a úkolům orgánů krizového řízení všech stupňů při řešení krizových situací. Celá problematika byla doplněna o jeho mnohaleté praktické zkušenosti z oboru, čímž se stala probíraná problematika pro studenty zajímavější. Studenti získali mnoho praktických příkladů a návodů, jak postupovat při řešení problematiky ve své budou praxi. Nabité poznatky určitě zúročí i při ukončení předmětu a u státní závěrečné zkoušky.

Panu inženýrovi Bysterskému skupina krizového řízení děkuje za realizaci výuky. Písemné poděkování směřované na Správu státních hmotných rezerv vyjádřila i paní rektorka – velitelka.


Autor: Jiří Kalenda

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa