Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Akademičtí pracovníci Katedry letectva zvolili pro ERASMUS+ jistotu - destinace Slovensko

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenských technologií

Akademičtí pracovníci Katedry letectva zvolili pro ERASMUS+ jistotu - destinace Slovensko

Počet shlédnutí: 143

​1.10.2021 • Ve dnech 20.-24.9. 2021 absolvovali doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D., Ing.Paed.IGIP a Vedoucí Katedry letectva plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D, z  Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany stáže v rámci ERASMUS+ AR 2020/2021 na Slovensku u dvou institucí TU Košice a AOS SR Liptovský Mikuláš.

V prvním případě šlo o výcvikový pobyt u Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích. Zde, i když se jedná o civilní instituci, se vzdělává letecký personál OS SR. Stáž byla zaměřena především na odborné konzultace v oblasti leteckých motorů a letecké aerodynamiky, s možným přesahem na Lidský faktor. V případě plk. Bauera se jednalo na Liptově, u AOS SR, o projednávání spolupráce při výměně studentů především pro odbornost ŘLP, možnosti rozšíření ERASMUS+ programu pro slovenské studenty a zájem trvá i o výměnu akademických pracovníků a spolupráce na projektech obou institucí.


Pro zájemce z leteckých kateder FVT UO byla v Košicích prezentována možnost zajištění zcela nové publikace „Aerodynamika a mechanika letu" (v již druhém vydání) od autora doc. Ing. Dušana Neštráka, Ph.D., která vyniká mezi publikacemi z této oblasti především svým vysoce názorným, praktickým a didakticky zajímavým provedením.

Byla rovněž dojednána publikační spolupráce na odborném článku (na úrovni vědecké databáze SCOPUS) z oblasti bezpečnosti letů, který bude založen na průniku oborů leteckých motorů, aerodynamiky, mechaniky letu a lidských faktorů. Dalším přínosem a součástí stáže ERASMUS+ programu byla přednáška o vědeckém zaměření a tvůrčí činnosti Katedry letectva FVT UO.
Kulturní odpoledne pak umožnilo návštěvu turisticky atraktivních míst v Košicích, ke kterým se řadí například „Hlavné námestie" s proslulým Dómem sv. Alžběty, Státním divadlem nebo krásnou zpívající fontánou. Z těchto a dalších důvodů lze Košice pokládat za příjemnou a zajímavou destinaci, která stojí za návštěvu i pracovní stáž, nejen pro pracovníky v oboru letectví.

V Liptovském Mikuláši pak byl potvrzen zájem, ze strany Simulačního centra, o spolupráci při zajišťování praktických cvičení na simulátorech ŘLP pro studenty FVT i pro studenty FVL pro oblast vedení činnosti jednotek pozemních sil, na certifikovaném pracovišti. Vedoucí katedry letectva pak, při setkání s prorektorem pro vzdělávání plk. gšt. Ing. Aurelem SABÓ, Ph.D, potvrdil zájem o dvoustrannou spolupráci v oblasti tvůrčí činnosti a možné přípravy společných studijních programů pro studenty vojenských odborností.


Autoři: Doc. O. Zavila; plk. Miloslav Bauer

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa