Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Praxe studentů bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Praxe studentů bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana

Počet shlédnutí: 140

​29.9.2021 • Ve druhém ročníku bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana absolvují studenti čtyři týdny praxe, rozdělené do dvou části. První z nich, konaná v termínu 6. až 17. září, byla společná pro celý ročník a byla realizována ve spolupráci s Odborem obrany Magistrátu města Brna.

Studenti se seznámili s obsahovou a věcnou náplní činnosti odboru. Teoreticky získané znalosti v rámci studia si nyní prakticky ověřili. Studenti byli seznámeni s analýzou rizik města Brna, se zpracovaným krizovým plánem a krizovou dokumentací vybraných městských částí, se způsobem realizace nákupu hmotných rezerv a jejich evidencí, s informační podporou plánování a řešení mimořádných a krizových situací atd. Pracovníci Odboru obrany předávali studentům  praktické zkušenosti a seznamovali je s výsledky realizovaných cvičení orgánů krizového řízení. Zájem ze strany studentů byl zejména o aktuální problematiku spojenou s extrémními bouřkami a tornádem na jižní Moravě, kdy pracovník Odboru obrany byl vyslán do krizového štábu obce s rozšířenou působností Břeclav, kde působil v oblasti logistiky na zabezpečení materiálu a služeb pro odstranění následků živelní pohromy.


Studenti se zapojili do praktické činnosti odboru, kdy asistovali při stahování hmotných rezerv města Brna ze záložní nemocnice vybudované na brněnském výstavišti v pavilonu G2. Zde jeden den spolupracovali na zabalení a evidenci materiálu, který byl následně uložen ve skladu hmotných rezerv Magistrátu města Brna. Sklad studenti také navštívili. Účastnili se plnění povinností spojených s agendou válečných hrobů, které také spadají pod Odbor obrany.

Fakulta vojenského leadershipu děkuje Odboru obrany Magistrátu města Brna za možnost realizace praxe studentů.

Druhou část praxí v rozsahu dvou týdnů nyní absolvují studenti individuálně na základě vlastního výběru na pracovištích, která se věnují problematice bezpečnosti a obrany nebo mají vztah ke zpracování jejich závěrečných prací.


Autor: Jiří Barta, foto: Roman Tkadlčík (MMB)

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa