Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Podplukovník Smetana převzal jmenovací dekret profesora

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Podplukovník Smetana převzal jmenovací dekret profesora

Počet shlédnutí: 503

​8.9.2021 • V úterý 7. září předal ministr obrany Lubomír Metnar jmenovací dekret profesora podplukovníku Janu Smetanovi, zástupci vedoucího katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Profesorem pro obor Epidemiologie, preventivní lékařství a hygiena jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity obrany podplukovníka gšt. doc. MUDr. Jana Smetanu, Ph.D., prezident republiky Miloš Zeman 14. července. 

Profesor Jan Smetana je významnou vědeckou a pedagogickou osobností. V roce 1997 ukončil studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UK a Vojenské lékařské akademii JEP v Hradci Králové. Po absolvování specializační přípravy, složení atestací a několikaleté praxi praktického lékaře nastoupil v roce 2003 jako asistent na Katedru epidemiologie VLA JEP (dnes FVZ UO). V roce 2008 obhájil disertační práci a roku 2015 byl jmenován docentem v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie.


Ve své odborné práci se věnuje epidemiologii infekčních nemocí, cestovní medicíně se zaměřením na zahraniční mise Armády ČR, možnostem prevence infekčních onemocnění při pobytu v zahraničí, vakcinaci proti infekčním nemocem a problematice vysoce nebezpečných nákaz a rizika zneužití biologických agens se zaměřením na možnosti ochrany proti nim. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti surveillance a séroepidemiologie infekčních nemocí. Je autorem řady publikací, řešitelem mnoha vědeckých projektů a členem odborných lékařských společností. 

Slavnostního aktu předání jmenovacích dekretů se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany a zástupci Univerzity obrany rektorka–velitelka brigádní generálka profesorka Zuzana Kročová a prorektor pro vědeckou a expertní činnost Jan Bořil.

 

Autor: Viktor Sliva, foto: redakce army.cz

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa