Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz „Obranných příprav“

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Kurz „Obranných příprav“

Počet shlédnutí: 110

​7.9.2021 • Po dvou letech byl 6. září 2021 na Univerzitě obrany zahájen pětitýdenní kurz „Obranných příprav" určený zejména pro příslušníky Krajských vojenských velitelství a další vybrané příslušníky ozbrojených sil ČR.

V úvodní hodině přivítal přítomné děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Ing. Jan Drozd, Ph.D. a za Sekci plánování schopností MO ředitel odboru obranných příprav plukovník gšt. Ing. Luděk Lacina, v jehož gesci je kurz plánován a externími pracovníky odborně zabezpečen. Zázemí pro uspořádání akce poskytla Univerzita obrany ve spolupráci s Fakultou vojenského leadershipu, Katedrou teorie vojenství.


Cílem tohoto pětitýdenního kurzu bude teoreticky a prakticky připravit vybrané příslušníky rezortu obrany pro výkon služby na štábních funkcích zaměřených na řešení otázek spojených se zabezpečením bojové a mobilizační pohotovosti a mobilizačního plánování. Tento odborný kurz je jedinečný ve svém obsahu a pojetí, protože komplexně připravuje vojenskou odbornost 89 „bojová pohotovost, mobilizační plánování a příprava státního území". V letošním roce se jej účastní celkem 17 příslušníků rezortu obrany. Teoretická výuka kurzu je zaměřena na aktuální otázky bojové pohotovosti, bojové připravenosti, mobilizační plánování a seznámení s problematikou doplňování osob, přípravou a výcvikem aktivních záloh. 

Teoretickou část následně doplní dvě praktické ukázky. První proběhne u Krajského vojenského velitelství Brno se zaměřením na plánování a organizování odvodního řízení občanů povolaných k výkonu mimořádné služby za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Druhé zaměstnání realizované u Centra zabezpečení zdravotnickým materiálem Bystřice pod Hostýnem bude orientováno na praktickou oblast plánování, zabezpečení, příjem osob a věcných prostředků vlastního útvaru při jeho mobilizačním rozvinutí. 

Kurz bude po pěti týdnech výuky ukončen závěrečnými zkouškami, ve kterém příslušníci potvrdí své vědomosti před zkušební komisí.

 

Text: Jaroslav Staněk,  foto: Petr Zachariáš

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa