Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
III. Setkání studentů a absolventů Katedry palebné podpory Univerzity obrany

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

III. Setkání studentů a absolventů Katedry palebné podpory Univerzity obrany

Počet shlédnutí: 299

22.7.2021 • Ve dnech 17. až 18. června 2021 bylo studenty 5. ročníku specializace velitel dělostřeleckých jednotek uspořádáno již třetí setkání studentů a absolventů UO. Ačkoliv setkání proběhlo v neobvyklém termínu a za nutnosti dodržení epidemiologických omezení a opatření, všichni účastníci si jej užili naplno. Celé setkání se uskutečnilo ve školícím zařízení Univerzity obrany a bylo zahájeno úvodním slovem rektorky-velitelky UO brigádní generálky Zuzany Kročové.

Po krátkém proslovu paní rektorky následovalo představení se studentů 5. ročníku již úspěšným absolventům sloužícím nejen u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, ale také u minometných baterií u útvarů 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády. Účelem prezentace studentů bylo seznámit absolventy s budoucími kolegy ve zbrani, se kterými se již brzy setkají v praxi.


Dalším bodem programu byly prezentace absolventů, jejichž hlavním cílem bylo přiblížit studentům tzv. „každodenní život u útvaru", předat cenné rady a zkušenosti a vyvolat tak podnětnou diskuzi. Zároveň bylo snahou komparovat přínosy a nedostatky nastavení vzdělávacího systému na UO, z pohledu absolventů, ve vztahu k budoucímu služebnímu zařazení.  Právě taková debata je jedním ze základních kamenů a jejím účelem je poskytnout zpětnou vazbu Univerzitě obrany a zabezpečit tak kontinuální rozvoj přípravy dělostřeleckých důstojníků dle současných potřeb AČR. Tyto informace jsou i velmi dobrou zpětnou vazbou pro katedru, která pak na jejich základě může operativně upravovat vyučovanou tématiku
a zaměřit se na oblasti, ve kterých měli absolventi po nástupu k útvaru určité problémy.

Vystoupení jednotlivých absolventů plynule přešlo do řízené diskuse. Otázky, především z úst studentů závěrečného ročníku, se týkaly zejména nových úkolů a činností, které pro čerstvé absolventy budou výzvou na nových systematizovaných místech. Následoval bodově hodnocený dělostřelecký kvíz, dělostřelecká hra a vyhlášení dělmistra pro další, v pořadí již čtvrté setkání.

Tímto byla v pozdních odpoledních hodinách ukončena formální řízená část setkání, na kterou plynule navázala volná debata. Setkání bylo přínosem nejen pro studenty 5. ročníku, kteří měli jedinečnou možnost přiblížit se praxi, ale i pro absolventy, kteří si vyměnili informace
o průběhu služby u různých útvarů AČR.


Autor, foto: Studenti 5. ročníku dělostřelecké specializace

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa