Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany znovu symbolicky poběží kolem republiky, aby podpořila válečné veterány

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 
 

Chystané akce

Univerzita obrany znovu symbolicky poběží kolem republiky, aby podpořila válečné veterány

30.4.2021 • Také letos se vojenská vysoká škola zapojí do projektu „Běh pro válečné veterány kolem ČR", jejímž sportovním cílem je štafetovým způsobem oběhnout hranice našeho státu. Ještě významnější je však společenský cíl akce – prostřednictvím dobrovolných příspěvků účastníků získat finanční prostředky pro Vojenský fond solidarity.  

V roce 2020 se běhu za UO zúčastnilo 52 běžců, kteří celkově zdolali trasu 709 km, což 7x převýšilo stanovený limit, připadající na univerzitu. Ten také v letošním roce činí 100 kilometrů, které však běžci budou vzhledem ke stávající epidemické situaci zdolávat individuálně. „Každý z běžců odběhne část trati, která byla pro Univerzitu obrany stanovena, v délce, čase a místě, který mu vyhovuje. Budeme rádi, když si půjdete zaběhat i se svými blízkými včetně dětí," obrací se na studenty, příslušníky i zaměstnance Univerzity obrany její vrchní praporčík, štábní praporčík Milan Helekal. Každý běžec nahlásí počet uběhnutých kilometrů, které se budou sčítat. Záznam o aktivitě nebude po nikom vyžadován. Časově je akce ohraničena termíny 8. 5. - 25. 5. 2021.

Kromě lepší tělesné kondice získají účastníci a jejich blízcí možnost dobrovolného příspěvku do VFS formou zakoupení náramků s logem „Běh pro válečné veterány kolem ČR 2021", jež

se stanou vizitkou naší sounáležitosti s vojáky a jejich blízkými, kteří se bez vlastního zavinění ocitli nebo ocitnou v těžké životní situaci. Loni se v rámci Univerzity obrany sešla částka přibližně 10 tisíc korun.


Autor: Viktor Sliva

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa