Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vyšší důstojníci a zaměstnanci rezortu se začali vzdělávat v dalších z kurzech CBVSS

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Vyšší důstojníci a zaměstnanci rezortu se začali vzdělávat v dalších z kurzech CBVSS

Počet shlédnutí: 222

23.4.2021 • Ačkoli epidemická situace v České republice se pomalu začíná lepšit, dva kariérové kurzy, pořádané Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO a zahájené v průběhu tohoto týdne, proběhnou v souladu s přijatými opatřeními v distanční a kombinované formě.

Kurz pro vyšší důstojníky KVD-D2 připravuje důstojníky s dosaženým úplným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu, v tomto běhu se ho účastní 101 posluchačů z útvarů a zařízení resortu MO. Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v předmětech Základy bezpečnostních a obranných studií, Aplikovaná teorie řízení, Leadership a Vojenské umění. U prvních přednášek kurzu se pedagogové i posluchači setkali u svých počítačů hned ve středu.


Současně byl zahájen Kurz strategického řízení obrany, který připravuje státní zaměstnance s dosaženým nejméně vysokoškolským vzděláním k výkonu služby na služebních místech vrchních radů a ministerských radů a na vybraných místech vrcholového managementu v rezortu MO a dalších státních úřadů a organizací podílejících se na obraně České republiky. Konkrétně jde o 6 účastníků z rezortu MO a po jednom z Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR (MV ČR), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB) a Státní správy hmotných rezerv. Odborný kurz pro vrcholové státní úředníky je zaměřen na Bezpečnost a obranu ČR, Strategické řízení obrany, Krizové řízení a Leadership. Odborným garantem kurzu je plk. v zál. Ing. Petr Křížek, Ph.D. a pedagogickým vedoucím plk. v.v. Ing. Imrich Kutný.


Autor: Viktor Sliva

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa