Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Za profesorem Miroslavem Špliněm

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Za profesorem Miroslavem Špliněm

Počet shlédnutí: 512

21.4.2021 • Ve čtvrtek 15. dubna 2021 zemřel po delší nemoci ve věku 81 let významný epidemiolog, mikrobiolog, vědecký pracovník, pedagog, plukovník ve výslužbě, profesor, doktor medicíny Miroslav Špliňo, doktor věd, který celý svůj profesní život spojil s vojenskou medicínou.

Studium oboru všeobecné lékařství na Vojenské lékařské akademii, předchůdkyni dnešní Fakulty vojenského zdravotnictví UO, a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové ukončil Miroslav Špliňo v roce 1962. Po dvouletém popromočním školení nastoupil v roce 1964 jako asistent na Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav v Hradci Králové, kde postupně prošel pozicemi odborného asistenta, náčelníka oddělení epidemiologie, staršího učitele (docenta) a vedoucího katedry epidemiologie.

Miroslav Špliňo absolvoval řadu studijních pobytů a krátkodobých stáží (Sofia, Umea, St. Petersburg, Reno). Profesorem epidemiologie byl jmenován jako učitel na Vojenské lékařské akademii JEP v Hradci Králové v roce 1990. V letech 1991 – 2000 působil jako člen speciální komise pro ofenzivní a defenzivní výzkum UNSCOM v New Yorku.  Byl členem řady odborných společností v ČR i v zahraničí. Odborně se zabýval v celé šíři oborem epidemiologie a mikrobiologie, vyučoval obor epidemiologie i mikrobiologie na FVZ UO a LF UK v Hradci Králové. Byl garantem studijního oboru Lékařská mikrobiologie a Epidemiologie a školitelem DSP v oboru Epidemiologie a Lékařská mikrobiologie. Publikoval více jak 250 odborných sdělení v domácích i zahraničních odborných časopisech a je autorem více jak 230 přednášek. Jako hlavní řešitel se účastnil 14 vědeckých projektů a 40x působil jako spoluřešitel, vypracoval 180 expertíz.

Profesor Špliňo byl nejenom uznávaný odborník, ale hlavně velice empatický a vstřícný člověk, který na svém pracovišti vždy pomáhal mladším kolegům a nikdy nebránil v jejich rozvoji. Naopak, kde mohl, tam je podporoval. Díky němu mohli jeho žáci, mezi které patří například prof. Jiří Beran, prof. Roman Prymula nebo prof. Roman Chlíbek, získat své znalosti, odborně růst, a dále tak rozvíjet jeho školu a styl práce, kterou na katedře zavedl. Jeho nezištné pomoci si dodnes cení mnoho kolegů.

Poslední rozloučení s emeritním profesorem Špliněm pro širší rodinu, přátele a známé proběhne v pátek 23. dubna od 11:00 do 11:50 ve smuteční síni v Hradci Králové – Kuklenách.
Autor: Roman Chlíbek

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa