Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Generál Opata ocenil nejlepší absolventy kurzu generálního štábu a kurzu pro vyšší důstojníky

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Generál Opata ocenil nejlepší absolventy kurzu generálního štábu a kurzu pro vyšší důstojníky

Počet shlédnutí: 192

20.4.2021 • Kurz generálního štábu a kurz pro vyšší důstojníky, které pořádá Univerzita obrany, patří k celoživotnímu vzdělávání armádních důstojníků. Jejich nejlepší absolventy ocenil náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata věcnými dary. Slavnostního ceremoniálu, který se konal v úterý 20. dubna v budově Generálního štábu, se zúčastnila také rektorka – velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová. Ta ocenila nejpilnější vojáky medailí Univerzity obrany.

„Příprava a vzdělávání patří k profesnímu růstu každého vojáka. Současné rychle se měnící prostředí nás nutí reagovat na nově vznikající bezpečnostní hrozby. Armáda potřebuje zkušený a vycvičený personál, který neustále zvyšuje svoje teoretické znalosti i praktické dovednosti,“ zhodnotil armádní generál Aleš Opata.

Plukovnice gšt. Zuzana Kročová připomněla význam vzdělávání ve všech typech karierových kurzů, které připravuje Univerzita obrany a zdůraznila, že kurzy vyšších důstojníků a kurzy generálního štábu slouží nejen k získání dalšího potřebného vzdělání, ale jsou i významnou platformou pro předávání zkušeností získaných v praxi u vojenských útvarů do akademické sféry.

Nejlepšími účastníky 38. kurzu generálního štábu „brigádního generála Františka Moravce “ se stali podplukovníci gšt. Aleš Tesař a Miroslav Pohanka. Výborných studijních výsledků během 39. kurzu generálního štábu „armádního generála i. m. Karla Janouška“ dosáhli plukovníci gšt. Ladislav Stolárik a Jiří Adamec. Nejaktivnější přístup během studia kurzu vyšších důstojníků P1 prokázali majorka Jitka Opravilová a major Vít Přemyslovský. Majoři Aleš Štancl a Petr Šiler excelovali na kurzu vyšších důstojníků K1.


Kurz generálního štábu
 • Program celoživotního vzdělávání je určen pro vyšší důstojníky v hodnosti podplukovníka, mající předpoklady pro zastávání velitelských a řídících funkcí s požadovaným nejvyšším vojenským vzděláním poskytovaným na národní úrovni. Kurz je společný pro všechny odbornosti.
Kurz pro vyšší důstojníky
 • Program celoživotního vzdělávání je určen pro důstojníky v hodnosti kapitána, mající předpoklady pro výkon velitelských a štábních funkcí na služebních místech pro vyšší důstojníky. Kurz je společný pro všechny odbornosti.

Nejlepší absolventi:
 • podplukovník gšt. Mgr. Aleš TESAŘ, Univerzita obrany Brno (38.KGŠ-K)
 • plukovník gšt. Ing. Ladislav STOLÁRIK, zástupce velitele 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice (39.KGŠ-P)
 • podplukovník gšt. prof. RNDr. Miroslav POHANKA Ph.D., DSc., Univerzita obrany Brno (38.KGŠ-K)
 • plukovník gšt. Ing. Jiří ADAMEC, náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov (39.KGŠ-P)
 • majorka Ing. Jitka OPRAVILOVÁ, 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava (KVD-P1)
 • major Ing. Aleš ŠTANCL, 24. základna dopravního letectva Praha – Kbely (KVD-K1)
 • major Ing. Vít PŘEMYSLOVSKÝ, 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava (KVD-P1)
 • major Ing. Petr ŠILER Ph.D., 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava (KVD-K1)

Autor: podplukovnice Vlastimila Cyprisová, foto: praporčík Petr Dohnal, army.cz


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Tweetujeme
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa