Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rektorka-velitelka Univerzity obrany vystoupila na další stupeň ve vědecké a pedagogické činnosti

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Rektorka-velitelka Univerzity obrany vystoupila na další stupeň ve vědecké a pedagogické činnosti

Počet shlédnutí: 206

20.4.2021 • V úterý krátce po poledni předal náměstek ministra obrany Jan Havránek ve Vojenském salonku Ministerstva obrany ČR plukovnici generálního štábu doc. RNDr. Zuzaně Kročové, Ph.D., rektorce Univerzity obrany, rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování profesorkou pro obor Infekční biologie. V rámci téhož slavnostního aktu převzal jmenovací dekret profesora, tentokrát v oboru Lékařská mikrobiologie, i docent RNDr. Daniel Růžek, Ph.D., vedoucí Laboratoře arbovirologie Parazitologického ústavu Akademie věd ČR. Oba nové profesory jmenoval prezident republiky Miloš Zeman 10. března 2021 na návrh Vědecké rady Univerzity obrany.

„Je ctí pro Univerzitu obrany a její Fakultu vojenského zdravotnictví, že si profesor Růžek vybral pro své profesorské řízení naši univerzitu, a myslím si, že tím získává Univerzita obrany velkou prestiž. Já vám za to, pane profesore, moc děkuji," uvedla krátce po společném jmenování plukovnice gšt. Zuzana Kročová, rektorka-velitelka jediné vojenské vysoké školy u nás. Slavnostního aktu předání jmenovacích dekretů se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany a zástupci Univerzity obrany. 

Profesorka Zuzana Kročová je významnou vědeckou a pedagogickou osobností. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity v oboru fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii, která se v roce 2004 transformovala na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Od roku 2014 zastává pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřuje na vysoce infekční biologická agens a působí jako expert v ochraně proti biologickým látkám. V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2013 habilitační řízení v programu infekční biologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a v roce 2015 absolvovala Kurz generálního štábu. Od 1. srpna 2020 zastává funkci rektorky Univerzity obrany.

Profesor Daniel Růžek je respektovanou osobností v daném vědním oboru. Po vystudování Biologické fakulty Jihočeské univerzity v oboru biologie pracoval v Parazitologickém ústavu Akademie věd ČR. Poté působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity, v Ruské akademii lékařských věd v Irkutsku a ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. V současné době je vedoucím vědeckým pracovníkem a vedoucím Laboratoře arbovirologie Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Jeho pedagogická činnost je zaměřena na výuku předmětu Lékařská virologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a předmětu Patogeneze virových nákaz na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní dlouhodobou oblastí jeho vědecké práce je výzkum viru klíšťové encefalitidy. 


Autor: Viktor Sliva, foto: Olga Bálintová, MO


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa