Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany rozšiřuje možnosti studia

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Univerzita obrany rozšiřuje možnosti studia

Počet shlédnutí: 330

16.4.2021 • Univerzita obrany vychází vstříc potřebám Armády ČR a tomu uzpůsobuje studijní nabídku. V nastávajícím akademickém roce 2021/22 do ní budou zahrnuty nové studijní programy a škola také rozšíří možnosti studia pro stávající vojáky.

Pro vojáky z povolání, kteří si chtějí kombinovanou formou studia doplnit vysokoškolské vzdělání, byly změněny podmínky tříletého bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana na Fakultě vojenského leadershipu. Stejně jako dosud může voják požádat nadřízeného o vyslání ke studiu a může čerpat příslušné výhody, nově však mohou být uchazeči přijati ke studiu i bez souhlasu nadřízeného, pokud budou studovat v rámci svého osobního volna. Pro tyto zájemce je určena výuka, která bude probíhat pouze v pátek (14:30 - 20:00) a v sobotu (8:00 – 16:00) jednou za 14 dní. V každém semestru je naplánováno 7 studijních soustředění. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 30. dubna.

Nově získala Fakulta vojenského leadershipu ve studijním programu Bezpečnost a obrana akreditaci pro navazující magisterské studium, a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Hlavními tematickými okruhy studia budou Krizové řízení a Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru, přičemž část výuky bude probíhat v anglickém jazyce. Absolventi budou mít uplatnění v resortu obrany (občanští zaměstnanci, státní zaměstnanci či vojáci z povolání) nebo jiných veřejných a soukromých institucích zaměřených na zajišťování bezpečnosti a obrany. Pro vojáky z povolání, kteří projeví zájem o kombinované studium, budou platit stejné podmínky jako v případě bakalářského studia. Fakulta nyní připravuje podmínky přijímacího řízení a předpokládá otevření e-přihláška na začátku června 2021. 


Autor: Viktor Sliva

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa