Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jubilejní 40. Kurz generálního štábu zahájen

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Jubilejní 40. Kurz generálního štábu zahájen

Počet shlédnutí: 469

7.4.2021 • Již k počtu čtyř desítek dospěl počet Kurzů generálního štábu, jejichž organizátorem a garantem je Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Ten zatím poslední s pořadovým číslem 40 byl zahájen včera. Agentura personalistiky AČR do něj nominovala 45 důstojníků služebně zařazených u různých útvarů a zařízení v působnosti rezortu MO i mimo něj. Podobně jako předchozí kurzy bude i tento vzhledem k současné epidemické situaci probíhat v distanční formě.

Kurz generálního štábu je jednou z etap programu celoživotního vzdělávání a je určen pro vyšší důstojníky s předpoklady pro zastávání velitelských a řídících funkcí. Účastníci kurzu si v jeho průběhu doplňují znalosti a rozšiřují své dovednosti v oblasti strategického řízení, přípravy a zajištění bezpečnosti a obrany státu a také schopnost koncepčně navrhovat, implementovat a řídit proces výstavby a rozvoje ozbrojených sil.

Včerejší první společné jednání 40. Kurzu generálního štábu zahájil v prostředí aplikace MS Teams vedoucí Oddělení řízení kurzů Vojtěch Němeček. Následně účastníky prostřednictvím videohovoru přivítal ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií brigádní generál v zál. profesor Bohuslav Přikryl, který zdůraznil důležitost a náročnost studia a zároveň popřál všem účastníkům hodně úspěchů při studiu. Účastníci kurzu byli dále seznámeni s garanty předmětů, které budou v průběhu kurzu vyučovány. Poté, co se účastníci kurzu vzájemně představili, seznámil je vedoucí OdŘK s mentory a pedagogickým vedoucím kurzu. Následně byly vydány pokyny ke studiu. Vlastní výuka v kurzu byla zahájena již dnes představením předmětu „Psaní odborných textů" a prezentací témat závěrečných prací.

Jak už bylo uvedeno, do kurzu byli nominováni důstojníci z různých útvarů a zařízení v působnosti rezortu MO, výjimkou však nejsou ani zahraniční účastníci z řad příslušníků slovenské armády. Mezi absolventy je řada příslušníků stálého stavu Univerzity obrany. Jako příklad z posledního období uveďme plukovníka gšt. Petra Františe, vedoucího Katedry informatiky a kybernetických operací UO a také významného člena týmu Martina Šonky, vítěze série mezinárodních závodů Red Bull Air Race. Účastníkem včera zahájeného 40. Kurzu generálního štábu je současný proděkan Fakulty vojenských technologií UO pro studijní a pedagogickou činnost podplukovník Martin Hubáček.


Autor: Viktor Sliva

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa