Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Pot šetří krev

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Pot šetří krev

Počet shlédnutí: 455

​29.3.2021 • Student Univerzity obrany rotný Petr (z osobních důvodů si nepřál uvést své příjmení) již na konci třetího ročníku učinil významný krok k nasměrování své profesní kariéry. Úspěšně prošel útrapami třídenního výběrového řízení do chrudimského 43. výsadkového pluku, jednoho ze tří manévrových prvků AČR, určených k okamžité reakci na nové hrozby doma i ve světě. „Jedná se o skutečně atraktivní práci v motivovaném kolektivu, kde člověk může poznat spoustu zajímavých lidí a vyzkoušet si nejrůznější činnosti, ke kterým by se běžně nikdy nedostal," popisuje rotný důvody, které jej vedly k rozhodnutí ucházet se o pozici v elitní jednotce.

„Na výběrové řízení jsem se rozhodl přihlásit přesně 63 dní před jeho konáním. V ten den, konkrétně 22. června 2020, jsem sice přihlášku nepodal, ale byl to den, kdy jsem se zatvrdil v tom, že výběrové řízení skutečně úspěšně dokončím. Od tohoto okamžiku jsem každý den vstával s myšlenkou, že musím udělat maximum pro to, abych se k úspěšnému absolvování posunul o trošku blíž," uvádí Petr v kontrastu s tím, že během prvních dvou let studia mu něco takého připadalo jako nemožné. Dva měsíce dřiny však přinesly své plody a ve stanovený srpnový den nastoupil jako jediný student UO v zařízeních vyškovské VV-VA k náročné třídenní zkoušce.


Z řady disciplín třídenního náročného programu na tomto místě zmiňme „královskou disciplínu". Jedná se o zrychlený přesun ve skupině na vzdálenost 10 kilometrů s 15 kg v batohu. „Zde se skutečně ukáže, co jste pro službu u 43. výsadkového pluku obětovat. Byla polovina srpna a teploty venku dosahovaly 30 stupňů. Nejen tyto podmínky si vyžádaly nejvíce sundaných čísel se slovem: končím," vzpomíná současný student čtvrtého ročníku a dodává, že nešlo jen o fyzickou stránku: „Celou cestu s námi běželo několik instruktorů. Ti vám jako veliteli družstva nedají ani chvilku prostoru. Neustále vás pobízejí k motivaci a koordinaci svého družstva. Tím, jak na mě instruktoři vyvíjeli tlak, abych motivoval a koordinoval své družstvo, jsem zapomněl na to, že mě samotného něco bolí."

Nakonec rotný Petr patřil mezi ty, kteří výběrovým řízením prošli až do úspěšného konce: „Objevil jsem své silné a slabé stránky a také kousek sám sebe. Když jsem o pár týdnů později dostal email, že mě mezi sebe přijímají, splnil se mi sen."


Výběrové řízení ke 43. výsadkovému pluku má platnost dva roky. Po dokončení studia se tak Petr může ke 43. výsadkovému pluku mohu přidat jako velitel čety na některém komandu. „Největší výhodou přijetí v takto brzkém termínu je, že se po dobu svého dalšího studia mohu zaměřit na konkrétní problematiku. Na rozdíl od svých spolužáků vím, jakým směrem se má cesta bude ubírat. To se týká také mé diplomové práce. Po domluvě s mým vedoucím diplomové práce jsme společně vytvořili téma, které je úzce spjaté s výsadkovým plukem.  Psaní diplomové práce je pro mě další příležitost, jak proniknout hlouběji do problematiky činnosti výsadkového pluku, tedy jak dříve poznat útvar, u kterého jednou budu sloužit," uzavírá Petr.

O tom, jak se student vojenské školy na těžkou zkoušku připravoval a jak vlastní výběrové řízení probíhalo, se více dozvíte v květnovém čísle Listů Univerzity obrany.

Autoři: rotný Petr a Viktor Sliva s pomocí Miroslava Polacha

Foto: 43. výsadkový pluk


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa