Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Aplikovanou vědou k lepšímu leadershipu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Aplikovanou vědou k lepšímu leadershipu

Počet shlédnutí: 134

18.3.2021 • V souladu s univerzitním mottem „Docendo discimus" rozumí Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany potřebě implementovat do teoretické i praktické roviny v rámci moderní a dynamicky se vyvíjející armády nové trendy dnešního světa a moderní pojetí společnosti. Katedra leadershipu za participace Katedry vševojskové taktiky ve spolupráci s CEITEC Masarykovy univerzity v Brně provádí výzkum, jehož cílem je zefektivnit celý edukativní proces za pomoci aplikované vědy a použití poznatků vědeckého bádání.

S využitím nejnovějších moderních technologií, jakou je například funkční Magnetická rezonance (fMRI), tedy „tunelová" vyšetřovací metoda, která velmi přesně zobrazí explicitně vymezené oblasti lidského těla při zkoumání reakce organismu na stres v určitých situacích. Jsou získávána data z monitorování autonomního nervového systému, dechové křivky, kožního odporu, pohybu očí nebo následného vylučování hormonů v těle, které ovlivňují reakce jedince při působení stresových modelových situacích.

Na základě dat tohoto výzkumu a stanovených analýz je možné objektivně vyhodnotit reálné podmínky specifických situací vojenského života. Pomůže nám to definovat a porozumět potřebám nejenom vojenského leadershipu, ale také identifikovat a validovat nástroje k měření vybraných schopností vojáka pro jeho efektivní rozvoj v rámci sociálních kompetencí.

Výzkumu se účastní širší spektrum vojenských profesionálů z řad zkušených vojáků, kteří prošli několika zahraničními misemi, tak i vojáků na začátku kariéry, tedy studentů Univerzity obrany v Brně oborů VMV a PZ 4. a 5. ročníku.


Autor: Roman Dont

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa