Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Profesor Chlíbek uveden do funkce děkana FVZ

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Profesor Chlíbek uveden do funkce děkana FVZ

Počet shlédnutí: 267

​10.2.2021 • Již podruhé převzal profesor Roman Chlíbek řetěz děkana Fakulty vojenského zdravotnictví UO. Ovšem z důvodu nezbytných protiepidemických opatření se tak nestalo během tradiční inaugurace, ale za omezeného počtu účastníků během ceremoniálu uvedení nových funkcionářů FVZ do funkce, který se v reprezentačních prostorách fakulty odehrál v úterý 9. února dopoledne.     

Zastupující rektor plukovník gšt. Libor Kutěj poděkoval bývalému vedení fakulty a vyjádřil podporu novému děkanovi profesoru Romanu Chlíbkovi v tomto složitém období, kdy fakulta plní mimořádné úkoly v boji s pandemií COVID-19. Profesor Chlíbek představil nové proděkany a společně se zastupujícím rektorem jim předal jmenovací dekrety. Ocenil jejich odborné znalosti i osobnostní kvality a vyjádřil naději na úspěšnou spolupráci díky společné motivaci k práci ve prospěch fakulty. „Za důležité považuji, aby se fakulta v současných obtížných epidemiologických podmínkách úspěšně vypořádala s nároky na studium a vědu, a mohla se rozvíjet i přes nepřízeň této doby", uvedl nový děkan FVZ.

Jmenovací dekrety převzala čtveřice nových členů vedení fakulty: proděkan pro studijní a pedagogickou činnost kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D., proděkanka pro vědeckou činnost plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a rozvoj plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach Ph.D. a proděkan pro doktorské studijní programy a specializační vzdělávání vojenských lékařů pplk. doc. MUDr.  Jan Smetana, Ph.D.. Na ceremoniálu byli dále přítomni emeritní děkan FVZ profesor Pavel Boštík, zástupce děkana podplukovník Václav Flégl a kancléř UO dr. Miloš Dyčka.

Plukovník v záloze prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., byl akademickým senátem FVZ UO zvolen kandidátem na děkana ze tří uchazečů ve druhém kole volby počtem osmi hlasů v úterý 24. listopadu 2020. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1989 na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecné lékařství. V rámci své odborné dráhy a působení v Armádě ČR se profiloval v oboru preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie. V roce 2006 byl habilitován v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Ve stejném oboru byl v roce 2012 jmenován profesorem. V současnosti zastává funkci předsedy České vakcinologické společnosti. V akademickém prostředí postupně prošel řadou pozic, jako např. předsedy akademického senátu či proděkana pro vnější vztahy a rozvoj. V letech 2009 až 2013 již jednou pozici děkana FVZ UO zastával.


Autor: Viktor Sliva   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa