Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vánoční a novoroční přání rektorky-velitelky

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Vánoční a novoroční přání rektorky-velitelky

Počet shlédnutí: 284

Vážení příslušníci Univerzity obrany v Brně, její přátelé a partneři, 

právě končící rok 2020 nás kromě standardních povinností spojených s naplňováním poslání Univerzity obrany jako státní vojenské vysoké školy konfrontoval a nadále konfrontuje s výjimečně složitou situací v souvislosti s pandemií COVID-19. Nejen naše univerzita, ale také armáda a celá společnost, čelí problémům, které jsme dosud nepoznali. Je proto namístě poděkovat vám, příslušníkům stálého stavu, učitelům, velitelům, pracovníkům servisních složek a především studentům všech tří fakult za to, jakým způsobem jste se k této situaci postavili; za vaši vytrvalost, houževnatost a kreativitu při zvládání úkolů a výzev, které dnešní doba přinesla.

Jako kandidátka na rektorku jsem ve svém volebním programu mimo jiné uvedla, že bych ráda stála v čele vysoké školy, kde bude otevřená a přátelská atmosféra, která bude vychovávat vzdělané a hrdé absolventy, budoucí důstojníky Armády ČR. Při zpětném ohlédnutí lze konstatovat, že se nám tento cíl daří krůček po krůčku naplňovat. Toto poznání je o to cennější, že žijeme a pracujeme v tak náročných podmínkách. Chci vám všem za vaši práci, pomoc, podporu, důvěru a cennou inspiraci v tomto směru poděkovat. Nechť je Univerzita obrany v Brně i nadále naším společným dílem.

Vojáci a studenti, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám osobně i vašim blízkým popřála příjemné prožití vánočních svátků, hodně osobní pohody, štěstí a především pevné zdraví v roce 2021.

 

S úctou

                                                           plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa