Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Do čela FVZ se vrací profesor Roman Chlíbek

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Do čela FVZ se vrací profesor Roman Chlíbek

Počet shlédnutí: 495

​24.11.2020 • V úterý 24. listopadu se na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví konala volba kandidáta na děkana. Kandidovali tři uchazeči, ze kterých byl v druhém kole zvolen počtem 8 hlasů prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., který je vedoucím katedry epidemiologie. Vystřídá tak na pozici stávajícího děkana, prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D., jemuž končí k 31. lednu 2021 funkční období.

Ačkoliv epidemiologická situace těmto událostem nepřeje, akademický senát FVZ UO se sešel v plném počtu ke splnění této pro fakultu významné povinnosti. 

Plukovník v záloze prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., ukončil v roce 1989 studia na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecné lékařství. V rámci své odborné dráhy a působení v Armádě ČR se profiloval v oboru preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie. V roce 2006 byl habilitován v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Ve stejném oboru byl v roce 2012 jmenován profesorem. V akademickém prostředí postupně prošel řadou pozic, jako např. předsedy akademického senátu či proděkana pro vnější vztahy a rozvoj. V letech 2009 až 2013 již jednou pozici děkana FVZ UO zastával.

 

Autor: Jaroslav Žďára, foto: Dita Zetochová 


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa