Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Na dálku, ale přece. Výuka i v době nového koronaviru probíhá podle rozvrhu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Na dálku, ale přece. Výuka i v době nového koronaviru probíhá podle rozvrhu

Počet shlédnutí: 326

​16.11.2020 • Místo učeben místo u počítače. Tak se změnila výuka studentů jediné vojenské vysoké školy v důsledku omezení vyplývajících z protiepidemických opatření vyhlášených vládou. Bez ohledu na pozměněnou formu však výuka probíhá v prostředí Microsoft Teams podle stanoveného rozvrhu hodin.

„Co se týče přednášek, ty probíhají zcela standardně. Učitel má buď komentovanu prezentaci, nebo má možnost používat nástroj tabule, kdy píše nebo kreslí na tablet či přes notebook," říká proděkan Fakulty vojenského leadershipu pro studijní a pedagogickou činnost docent Jakub Odehnal. V rámci seminářů a cvičení jsou studenti rozděleni do menších skupin, kde plní zadané úkoly. Řada studijních materiálů je připravena také formou nahraných komentovaných přednášek, které si studenti mohou kdykoliv přehrát, či formou e-lerningu v prostředí Moodlu.

„Podle reakcí, které máme k dispozici, probíhá výuka relativně dobře, ať už jde o přítomnost na přednáškách, či o schopnost učitelů vyučovat takto na dálku. Naše fakulta se trendu, vyplývajícímu ze současných podmínek, přizpůsobila," hodnotí dosavadní průběh proděkan Jakub Odehnal. Podobně jako výuka probíhají distanční formou nejen porady, například rady studijních programů, ale také obhajoby disertačních prací a závěrečné státní zkoušky.

Až devadesát studentů se připojuje na přednášky profesorky Šárky Mayerové z Fakulty vojenských technologií, která se při výuce matematiky neobejde bez rozsáhlé prezentace vzorců na tabuli. „Těžko se v takovém počtu někdo vyvolává a z druhé strany studenti nevědí, kdo mi má odpovídat," popisuje profesorka Mayerová úskalí distanční výuky, zároveň však dokládá, že se její způsob výuky nijak neliší od běžné výuky: „Stojím u tabule, vykládám, píšu, počítám." Velkou neznámou však podle profesorky Mayerové zůstává, jak se distanční způsob výuky projeví během zkouškového období.

Neodmyslitelnou součástí vojenského studia je tělesná výchova. Některé její části, jako je především speciální příprava, nelze vzhledem k její podstatě provádět distančně. Proto bylo třeba přistoupit ke kompromisu. „Aby studenti byli průběžně zdokonalováni v rozvoji pohybových schopností, tedy v síle, rychlosti a vytrvalosti a flexibilitě, je každý učitel se studenty v kontaktu přes MS Teams. Studenti si vedou tréninkové deníky podle plánů poskytnutých učitelem," popisuje aktuální průběh tělesné přípravy podplukovník Jiří Sekanina, zástupce vedoucího Centra tělesné výchovy a sportu UO. Tento způsob přípravy však vyžaduje maximální spolupráci ze strany studentů. „Pokud se studenti naučí takto samostatně pracovat, pak jim to nebude dělat problém v praxi," hodnotí podplukovník Sekanina možný pozitivní přínos distanční výuky. Co se týče zmíněné speciální přípravy, kam patří například vojenské plavání či lezení, bude CTVS usilovat o náhradu zrušené výuky v průběhu následujícího semestru. „Budeme se snažit o to, aby to bylo téměř stoprocentní," shrnuje podplukovník Sekanina záměr pracovníků centra.

Výše zmíněná variabilita způsobů výuky může na druhé straně přinášet i problémy, jak dokládá četař Matouš Brendl: „Každý učitel to dělá po svém. To konkrétně pro mě znamená komplikaci. Musím si v každém předmětu nejdřív zvyknout na jeho formu… Někdo posílá jen materiály k samostudiu, někdo nahraje videopřednášku a chce ofotit zápisky z ní atd."  V některých případech naráží distanční výuka na své limity: „Všechny předměty mě zaměstnávají úplně stejně, protože přípravě na každý předmět věnuji stejné množství času. Co je však pro mě nejnáročnější, je účetnictví, které vidím poprvé v životě až teď a pochopit vše od kořenů, když se již počítá s nějakými znalostmi, není úplně jednoduché," říká rotná Adéla Damková, která si zvolila obor Řízení finančních zdrojů. Jejímu o ročník staršímu kolegovi rotmistru Tomáši Čepovi však homeoffice přináší nečekaný benefit: „Jelikož jsem v pozici studenta posledního ročníku, poskytuje mi tato forma studia čas a prostor pro psaní závěrečné práce. Věřím, že pokud bych byl v jiném ročníku, byl by můj názor odlišný, ale v momentální situaci je pro mě tato forma studia vyhovující."

Každá mimořádná situace může být i zdrojem podnětů pro pozitivní vývoj. To platí i pro momentální uzpůsobení výuky omezením, spojeným s výskytem nového koronaviru. „Myslím, že řada nástrojů, které nyní využíváme, bude i nadále použita v běžné prezenční, případně kombinované výuce," předpokládá proděkan Jakub Odehnal.  


Autor: Viktor Sliva


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa