Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Do kurzu základní přípravy nastoupilo 382 nových studentů Univerzity obrany

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Do kurzu základní přípravy nastoupilo 382 nových studentů Univerzity obrany

Počet shlédnutí: 1480

10. 8. 2020 • V pondělí 10. srpna to před kasárny Dědice opět po týdnu vypadalo, jako by vyškovští pořádali Den otevřených dveří. Civilisté se sem začali sjíždět již kolem 6. hodiny ranní a časem jich postupně přibývalo a přibývalo. Jen objemná zavazadla dávala tušit, že pobyt plánují na delší dobu. Tentokrát šlo o nově přijaté studenty Univerzity obrany v Brně, kteří však musí před zahájením studia nejprve úspěšně absolvovat kurz základní přípravy ve Vyškově.

Tyto kurzy v současné době v souvislosti s Covid-19 probíhají za mimořádných preventivních opatření a tak kolem 7. hodiny ranní zde přibyly také desítky lidí oblečených ve speciálních ochranných oblecích. V případě tohoto kurzu se jednalo o příjmový personál nejen z Vojenské akademie, ale i Univerzity obrany a také Agentury vojenského zdravotnictví, zajišťující vstupní lékařské procedury včetně testování na Covid-19. Nikdo z nováčků tak nesměl dovnitř, dokud neabsolvoval měření teploty, neměl nasazenou roušku a rukavice, nevyplnil dotazník a nepodepsal speciální prohlášení týkající se Covid-19 a nepodrobil se testování na Covid-19. „Tyto speciality je ostatně čekají i v průběhu výcviku, upřesnil velitel základní přípravy nadpraporčík Pavel Konvalinka, který dodal, že hned od počátku byl také kladen důraz na organizaci větších rozestupů mezi nováčky.

Ti se sjížděli postupně v průběhu celého dne ze všech koutů naší republiky. „Očekávali jsme jich celkem čtyř stovek, takže zatímco někteří již absolvovali rozdělení do výcvikových skupin podle fakult, ubytování, vystrojení a první kroky v zeleném, někteří teprve dorazili,“ vysvětloval kolem 14. hodiny odpolední nadpraporčík Konvalinka. Nutno podotknout, že v úmorném tropickém horku to byl pro všechny zúčastněné velmi náročný den. Nováčky nyní čeká takových dní více, neboť i jejich výcvik poběží v nepřetržitém režimu.

Noví studenti Univerzity obrany nejsou prvním kurzem základní přípravy, který zde právě běží. Před týdnem za stejných podmínek nastoupili armádní specialisté a absolventi Vojenské střední školy, mířící poté k útvarům a zařízením Armády České republiky. Zatímco jejich výcvik potrvá do neděle 30. srpna, noví studenti Univerzity obrany pak kasárna Dědice opustí v neděli 6. září.

 

Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa