Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prezident Zeman jmenoval novou rektorkou Univerzity obrany v Brně plukovnici Kročovou

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Prezident Zeman jmenoval novou rektorkou Univerzity obrany v Brně plukovnici Kročovou

Počet shlédnutí: 1024

29. 7. 2020 • Prezident republiky Miloš Zeman dnes jmenoval plukovnici Zuzanu Kročovou rektorkou Univerzity obrany v Brně. Slavnostnímu ceremoniálu v Trůnním sále Pražského hradu byli přítomni nejvyšší představitelé resortu obrany v čele s ministrem obrany Lubomírem Metnarem a náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou.

„Dnešní den je významný pro dva příslušníky Armády ČR. Prezident Miloš Zeman nejprve propůjčil generálskou hodnost plukovníku Pavlu Lipkovi a poté jmenoval plukovnici Zuzanu Kročovou první ženou-rektorkou. Oběma blahopřeji!" Napsal bezprostředně po aktu na Twitteru ministr obrany Lubomír Metnar.

Jmenování nové rektorky proběhlo na základě návrhu ministra obrany. Návrh vychází z rozhodnutí Akademického senátu Univerzity obrany v Brně, který kandidátku na rektora zvolil na svém zasedání 16. června letošního roku. Plukovnice Kročová, vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví, vystřídá stávajícího rektora-velitele UO brigádního generála Bohuslava Přikryla. Funkční období nově jmenované rektorky potrvá od 1. srpna 2020 do 31. července 2024.

Hlavním cílem nové rektorky-velitelky jediné vojenské vysoké školy v ČR je změnit vnitřní prostředí, vytvořit otevřenou a přátelskou atmosféru, aby škola vychovávala vzdělané a hrdé absolventy, kteří budou přínosem pro ozbrojené síly České republiky. V rámci univerzity chce rektorka vytvořit pro akademické pracovníky příznivé podmínky pro kvalitní výuku a rozvoj vědecké práce. To chce dosáhnout vytvořením týmové atmosféry, založené na otevřené komunikaci a dodržování etického kodexu univerzity, zvýšením autonomie fakult a posílením pravomoci i odpovědnosti děkanů a podporou tvůrčí, výzkumné a expertní činnosti.

Plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity, obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii, která se v roce 2004 transformovala na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Od roku 2014 zastává pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřuje na vysoce infekční biologická agens a působí jako expert v ochraně proti biologickým látkám. V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2013 habilitační řízení v programu infekční biologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Je předsedkyní Komise Rady vysokých škol pro vysoké školy vojenské a policejní. V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a v roce 2015 absolvovala Kurz generálního štábu.

 

Autor: Vladimír Šidla, foto: Hana Brožková, MO


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa