Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti specializace řízení finančních zdrojů prošli praktickou přípravou

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Studenti specializace řízení finančních zdrojů prošli praktickou přípravou

Počet shlédnutí: 298

22.7.2020 • Studenti specializace řízení finančních zdrojů se v rámci Katedry řízení zdrojů Fakulty vojenského leadershipu připravují na profesi v ekonomické službě resortu Ministerstva obrany České republiky. Díky rozšiřující se spolupráci katedry s praxí resortu se stále více přibližují náplni své budoucí pozice již v průběhu studia. Absolventi vojenského studia jsou zařazování na pozice v ekonomické službě od stupně prapor či pluk až po speciální ekonomická pracoviště rezortu obrany.

V rámci stávajících akreditovaných studijních programů let 2014 a 2019 je vytvářen značný prostor pro podporu praktických příprav studentů. I díky tomu se studenti již na začátku 7. semestru studia seznamují s prací ve Štábním informačním systému a Finančním informačním systému, což je nezbytné pro další činnost v ekonomické službě. Jednotlivá témata odborné problematiky, která je zajišťována skupinou řízení finančních zdrojů katedry, jsou řazena v logicky navazujících krocích, kdy je konkrétní oblast vyučována nejdříve v teoretické rovině odborných předmětů. Ihned poté je tato oblast proškolována externími subjekty v rámci bloků praktické výuky. Zde je nutné zdůraznit, že toto odborné proškolení  je u specializace řízení finančních zdrojů realizováno také ve formě odborných kurzů a školení, jež jsou zároveň kvalifikačními požadavky na systemizovaných místech, která by měla být obsazována právě absolventy této specializace.


Studenti se tak v průběhu měsíců května a června 2020 postupně seznámili se základními moduly Finančního informačního systému využívanými v rámci akvizičního procesu a procvičili se v jejich praktickém užívání. Dále byla součástí praktických příprav 8. semestru problematika plánování a realizace zahraničních služebních cest, jejich finančního zabezpečení, a to včetně jejich systémového zajištění v souvisejících modulech. Studenti rovněž úspěšně absolvovali kurz Ekonomický orgán součásti, který je profesním minimem pro výkon odborných činností po nástupu nových pracovníků do struktury ekonomické služby nákladového střediska. Posledním krokem k úspěšnému završení praktických příprav bylo absolvování kurzu k veřejným zakázkám resp. úplatnému nabývání majetku a služeb.

Skupina řízení finančních zdrojů Katedry řízení zdrojů si v této souvislosti nesmírně váží spolupráce celé škály externích pracovníků, kteří se na výše uvedeném podílejí, a to zejména Agentury finanční v Olomouci. Díky rovněž patří studentům specializace, kteří se na praktickou přípravu odpovědně připravují a povinnosti spojené s ní následně úspěšně plní.

Příprava studentů specializace řízení finančních zdrojů je a i nadále musí být precizní přípravou pro náročné a odpovědné pozice, které budou studenti zastávat. Na paměti  je ovšem při jejich vzdělávání  i „druhá kariéra" těchto studentů a v maximální míře pochopení uplatnitelnosti této specializace na civilním trhu práce.


Autor: Jana Boulaouad


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa