Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Praktická příprava studentů specializace Řízení lidských zdrojů

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Praktická příprava studentů specializace Řízení lidských zdrojů

Počet shlédnutí: 762

14.7.2020 • V souladu s plánem studia v průběhu měsíce června 2020 absolvovali studentky a studenti specializace Řízeních lidských zdrojů praktický výcvik na pracovištích Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany a Agentury personalistiky Armády ČR v Praze.

Na úvodním soustředění studentů u správce vojenské odbornosti Ing. M. Kovaříka byli studenti seznámeni se správou vojenské odbornosti č. 81 a aktuálními otázkami řízení lidských zdrojů v rezortu Ministerstva obrany.  V rámci úvodní části praktické přípravy měli studenti možnost seznámit se s postupy personálního plánování v rezortu, analýzou dat a cílem národní soustavy kvalifikací a povolání. Část přípravy byla vyčleněna ke konzultacím a prvotnímu sběru dat k tématice zadaných diplomových prací. 

V následujícím bloku přípravy byli studenti seznámeni s praktickým využitím Informačního subsystému o službě a personálu (ISSP) pro podporu personálního řízení v rezortu Ministerstva obrany. Studenti úspěšně absolvovali kurzy „Voják z povolání" a „Systemizace", což je předpokladem pro udělení přístupu pro práci v prostředí Informačního subsystému o službě a personálu. 

V další části praktického výcviku byli studenti seznámeni se strukturou a činností Odboru doplňování personálu Agentury personalistiky Armády ČR při zabezpečování marketingové podpory získávání a výběru uchazečů. V souladu s rozhodnutím náčelníka odboru doplňování část praktické přípravy studentů probíhala na regionálních rekrutačních pracovištích s cílem získat přehled o praktických činnostech náboru, výběru a přijímání uchazečů. Na pracovištích v Plzni, Jihlavě, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci a rekrutačním středisku Morava se studenti seznámili s obsahem služební činnosti jednotlivých služebních míst uvedených prvků. Studenti také měli možnost se zúčastnit úkonů přímého náboru uchazečů do služebního poměru a náboru pro Univerzitu obrany. V rámci přípravy se také část studentů zúčastnila procesu výběru na Oddělení pro výběr personálu v Praze. V průběhu praxe u Oddělení pro výběr personálu v Olomouci se dvě studentky zúčastnily semináře pořádaného Agenturou personalistiky Armády ČR ve spolupráci s Úřadem práce určeného pro vojáky z povolání, u kterých dochází k zániku služebního poměru.

Autor: Studijní skupina  14-5 LZ


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa