Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nástup Univerzity obrany: připomínka historie i ocenění současnosti

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nástup Univerzity obrany: připomínka historie i ocenění současnosti

Počet shlédnutí: 435

30. 6. 2020 • Mimořádné pracovní úsilí, studentská vědecká činnost i pomoc při řešení krizové situace byly dnes oceněny v rámci nástupu Univerzity obrany u příležitosti Dne ozbrojených sil. Ten se uskutečnil jako první společná akce vojáků, studentů a občanských zaměstnanců jediné vojenské vysoké školy v ČR po rozvolnění epidemiologických opatření.

Univerzita obrany si Dnem ozbrojených sil ČR připomněla bojové vystoupení svých předchůdců ve zbrani, jejich osobní odvahu a statečnost v boji za národní a státní svobodu. Vznik a vývoj československých ozbrojených sil shrnul pro všechny přítomné ve svém vystoupení rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, který vyzdvihl změnu obrazu současné armády ve společnosti: “Občané České republiky své armádě důvěřují a pomoc nás vojáků přijímají s povděkem, o čemž svědčí velké množství příznivých ohlasů představitelů veřejné správy, partnerských spolků a jednotlivců.“


Poslední citovaná slova generála Přikryla jsou aktuální zejména v souvislosti s pomocí studentů a dalších příslušníků UO při eliminací následků pandemie COVID-19. Ocenění z rukou rektora-velitele převzala mimo jiné skupina 13 studentů, kteří v květnu v rámci operace Asistence působili v Mariánských Lázních ve zdravotnickém zařízení těžce zasaženém novým koronavirem. Další stovka studentů pomáhala na krajských hygienických stanicích po celé republice s rozjezdem Chytré karantény.

Den ozbrojených sil byl také příležitostí k předání Medailí za službu v ozbrojených silách České republiky těm příslušníkům UO, kteří se zasloužili o rozvoj AČR. Vysoká vojenská škola rovněž plní roli vědecké instituce, proto si z nástupu odnesli Cenu rektora i nejúspěšnější účastníci vědeckých konferencí v rámci Studentské tvůrčí činnosti na jednotlivých fakultách – rotný Filip Mlíčka, desátník Jakub Horníček a četařka Veronika Peterková.

Dnem 1. července ukončí své bezmála šestileté působení ve funkci velitele školního pluku Univerzity obrany plukovník gšt. Jaroslav Král. „Výrazným způsobem přispěl ke zvýraznění vojenského charakteru a prohloubení výchovné funkce školního pluku jako jedné z klíčových složek naší vojenské vysoké školy, která formuje osobnost a morálně volní kvality vojenských studentů, budoucích důstojníků Armády ČR,“ zhodnotil přínos plukovníka Krále pro Univerzitu obrany její kancléř Miloš Dyčka. Jedním z nejvýraznějších prvků, které dosavadní velitel vnesl do života pluku, jsou akty slavnostního jmenování studentů do vyšší hodnosti, které se z jeho podnětu konají na místech spojených s významnými historickými událostmi.

 

Autor: Viktor Sliva

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa