Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Akademický senát zvolil kandidátku na rektora Univerzity obrany v Brně

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Akademický senát zvolil kandidátku na rektora Univerzity obrany v Brně

Počet shlédnutí: 1685

​17. 6. 2020 • Dne 16. června 2020 se uskutečnilo na Klubu Univerzity obrany zasedání Akademického senátu Univerzity obrany v Brně. Hlavním bodem programu byla volba kandidáta na nového rektora Univerzity obrany v Brně, protože dosavadnímu rektorovi brigádnímu generálovi prof. Bohuslavu Přikrylovi končí druhé funkční období. Ze čtyř návrhů zvolil akademický senát v prvním kole kandidátem na nového rektora Univerzity obrany v Brně plukovnici doc. Zuzanu Kročovou, vedoucí katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví.

Návrh zvoleného kandidáta předloží Akademický senát Univerzity obrany ministru obrany, který ho předá prezidentu republiky, v jehož pravomoci je jmenování rektorů vysokých škol. Funkční období nového rektora bude na dobu 2020 – 2024.

Plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou fakultu UJEP Brno (dnešní Masarykova univerzita), obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii, která se v roce 2004 transformovala na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Od roku 2014 zastává pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřuje na vysoce infekční biologická agens a působí jako expert v ochraně proti biologickým látkám. V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2013 habilitační řízení v programu infekční biologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a v roce 2015 absolvovala Kurz generálního štábu.


Autor: Viktor Sliva


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa