Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Soutěž studentské tvůrčí činnosti na Fakultě vojenského leadershipu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Soutěž studentské tvůrčí činnosti na Fakultě vojenského leadershipu

Počet shlédnutí: 429

3.6.2020 • Ve středu 13. května 2020 se v rámci Vědecké konference studentů Fakulty vojenského leadershipu uskutečnil další ročník soutěže Studentské tvůrčí činnosti. I přes ztížené podmínky v důsledku opatření vyhlášených v rámci Covid-19 se do soutěže zapojilo se svou vědeckou prací 42 studentů. Přihlášeno bylo celkem 32 studentských prací, které byly rozčleněny celkem do pěti sekcí, včetně sekce Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim, která proběhla u Ústavu OPZHN ve Vyškově.

Prezentace a obhajoby soutěžních prací proběhly na stanovených učebnách při dodržení hygienických a dalších opatření v souvislosti s Covid-19. Vyhlášení výsledků se potom uskutečnilo následující den formou zveřejnění pořadí v jednotlivých sekcích ve veřejné části webových stránek fakulty.


V sekci s názvem Bezpečnostní prostředí a jeho zpravodajská reflexe zvítězil rotný Filip Mlíčka s prací na téma Systém automatického sběru dokumentů z otevřených zdrojů. Nejúspěšnější účastníkem sekce Vojenský management byl rotmistr Jan Tomčík s prací Návrh metodiky pro akvizici vhodného raketometného systému a její aplikace na současný trh. Četařka Simona Halatová obhajovala práci na téma Hodnocení pocitu komfortu uživatele výstrojního materiálu v průběhu fyzické aktivity, za kterou byla ohodnocena jako nejlepší v sekci Řízení zdrojů.  Schopnost studentů zpracovat vícezdrojové sdělení – podklad pro bojový rozkaz si za soutěžní téma zvolila vítězka sekce Vojenský leadership desátnice Natálie Petroušková. V sekci Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim získala nejvyšší ocenění porotců práce studentky rotmistryně Kateřiny Staňkové na téma Extrakce a GC/MS analýza půdních vzorků kontaminovaných nervově paralytickými látkami typu „V".

Na základě posouzení úrovně a obsahu vítězných prací byl děkanem fakulty vybrán rotný Filip Mlíčka k navržení na získání Ceny rektora-velitele za studentskou tvůrčí činnost v roce 2020.

V mezinárodním prostředí uspěl v soutěži studentské tvůrčí činnosti četař Adam Tichý, který se zúčastnil 25. mezinárodní studentské konference SECOSAFT, pořádané ve dnech 26. ‑ 28. března 2020 na Nicolae Balcescu Land Forces Military Academy from Sibiu v Rumunsku a umístil se na 2. místě. 


Autor: Vítězslav Jaroš


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa