Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nasazení vojenských zdravotníků Univerzity obrany

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Nasazení vojenských zdravotníků Univerzity obrany

Počet shlédnutí: 588

23.3.2020 •  V rámci aktuální situace se příslušníci Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany z Hradce Králové aktivně zapojují do odborné činnosti jak v rámci armádního, tak i civilního zdravotnictví, aby byly účinně využity odborné schopnosti a personální kapacity tohoto významného vzdělávacího a vědeckého pracoviště v boji proti šíření epidemie Covid-19. 

Již od počátku epidemiologické krize pracují dva specialisté Katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v rámci týmu Hlavní hygieničky ČR, která je součástí Ústředního krizového štábu ČR. Studenti oboru Zdravotnický záchranář Fakulty vojenského zdravotnictví byli nasazeni na pomoc Ministerstvu obrany a Generálnímu štábu v Praze, kde provádí na pěti vstupech do hlavních budov preventivní zdravotní prohlídky.  

Studenti 5. a 6. ročníků oborů všeobecný lékař, farmaceut a zubní lékař a studenti 3. ročníku oboru zdravotnický záchranář, budou v rámci svých probíhajících odborných stáží vyčleněni na pomoc akreditovaným zdravotnickým zařízením rezortu ministerstva obrany i ministerstva zdravotnictví, především Fakultní nemocnici Hradec Králové a Vojenským nemocnicím Olomouc a Brno, které využijí jejich odborné schopnosti v rámci aktuálních potřeb. Několik studentů nejvyšších ročníků tak již v pondělí 23. března 2020 nastoupilo do Fakultní nemocnice Hradec Králové na ARO, urologii, chirurgii a hygienu. Studenti 4. ročníků budou nasazeni na odborné (sesterské) praxe ve výše uvedených zařízeních, případně v dalších akreditovaných zařízeních na úrovni krajů. Studenti nižších 1. - 3. ročníků budou využiti v rámci administrativních, koordinačních a materiálních potřeb (např. balení zdravotnického materiálu a jeho příprava k distribuci) jak ve prospěch vojenských nemocnic, tak ve prospěch dalších součástí armádního zdravotnictví. 

V nejbližší době také vyjdou k tématice Covid-19 odborné články prof. RNDr. Vandy Boštíkové, Ph.D., z katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a to v pátečním čísle časopisu Téma a v specializované příloze nejbližšího vydání časopisu Zdravotnictví a Medicína.

O probíhající pomoci příslušníků královéhradecké fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v rámci armádních a civilních zdravotnických zařízení budeme průběžně informovat.


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa