Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ústav OPZHN Univerzity obrany ve Vyškově navštívili brněnští středoškoláci

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Ústav OPZHN Univerzity obrany ve Vyškově navštívili brněnští středoškoláci

Počet shlédnutí: 331

​12.2.2020 • V rámci plánovaných marketinkových aktivit realizovaných Ústavem OPZHN se dne 11. února uskutečnila návštěva studentů 3. a 4. ročníků Gymnázia Brno, Vídeňská, kteří v rámci svého studia aktivně navštěvují volitelné předměty v oboru chemie, a jsou tedy i potenciálními uchazeči o studium chemické specializace na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. Patronát nad touto návštěvou převzal pan generál v. v. doc. Ing. Petr Voznica, CSc., který se této návštěvy rovněž osobně účastnil. Vlastní návštěvě u ústavu předcházela přednáška na Joint CBRN Defence COE ve Vyškově.


Na úvod návštěvy byla ředitelem ústavu panem plk. gšt. prof. Ing. Stanislavem Florusem, CSc. provedena přednáška, ve které seznámil pedagogy a studenty gymnázia s posláním ústavu jako vysokoškolského a školicího pracoviště zaměřeného na oblast CBRN Defence, jeho pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činností. Dále pak studenty seznámil s možností a praktickou realizací výuky ve prospěch modulu Velitel chemických jednotek u FVL UO a následném uplatnění absolventů tohoto studia v praxi u útvarů Armády České republiky. Poté následovala praktická ukázka specializovaných laboratoří ústavu. Akademičtí pracovníci ústavu při těchto ukázkách ochotně poskytovali aktuální informace o probíhajících experimentálních pracích a instrumentaci, která je potenciálně využitelná pro budoucí studenty modulu, a to jak pro účely standardní akreditované výuky, tak i pro účely studentské tvůrčí činnosti a řešení diplomových projektů.

V závěru návštěvy poděkoval ředitel ústavu všem zúčastněným za návštěvu pracoviště, popřál jim mnoho úspěchů ve studiu a všem potenciálním zájemcům o studium chemické specializace na UO nabídl ze strany ústavu poskytnutí aktivní informační podpory a také všech dalších potřebných informací.


Autor: Petr Žuja  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa