Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ekonomická náměstkyně MO na Univerzitě obrany

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Ekonomická náměstkyně MO na Univerzitě obrany

Počet shlédnutí: 631

28. 1. 2020 • Jako školu s tradicí a budoucností představil Univerzitu obrany její rektor-velitel brigádní generál Bohuslav Přikryl náměstkyni pro řízení sekce ekonomické MO Blance Cupákové. Ta jedinou vojenskou vysokou školu v České republice v úterý navštívila a v doprovodu členů vedení se seznámila s náplní její činnosti.

Rektor-velitel se spolu s dalšími členy vedení Univerzity obrany setkal s náměstkyní Blankou Cupákovou symbolicky v Erbovním sále Klubu UO v Kasárnách Šumavská, v němž probíhají jednání akademického senátu školy a také volba jejího nejvyššího představitele. Generál Přikryl seznámil Blanku Cupákovou se strukturou a základními úkoly, které Univerzity obrany plní ve struktuře českého vysokého školství. V tomto ohledu je ekonomická náměstkyně MO s mnoha aspekty seznámena, protože Vysokou vojenskou školu, předchůdkyni dnešní univerzity, sama absolvovala. „Lákalo mě spojení fyzické a intelektuální přípravy a jsem s touto volbou spokojená,“ popisuje Blanka Cupáková důvody, které ji přivedly do armády.

S ohledem na působnost ekonomické náměstkyně však hlavní náplní jednání bylo financování Univerzity obrany. Blanka Cupáková za jeden ze svých hlavních cílů označila snahu o větší transparentnost především při čerpání evropských fondů, a zde pak zejména v oblasti výzkumu a vývoje. Kvestor Pavel Novotný představil zamýšlené investiční projekty pro následující období.

Během dalšího programu návštěvy se Blanka Cupáková seznámila s příklady naplňování jednotlivých funkcí Univerzity obrany. Tu vzdělávací mohla poznat prostřednictvím střeleckého trenažéru, špičkového pracoviště svého druhu v rámci České republiky, funkci tvůrčí pak při seznámení s významnými výsledky vědecko-výzkumné činnosti UO. Ukázka taktického výcviku vojáků pak prezentovala výchovnou funkci vojenské vysoké školy.

 

Autor: Viktor Sliva

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa