Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jazykáři z Univerzity obrany poprvé rozřazovali armádní nováčky podle znalostí angličtiny

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Jazykáři z Univerzity obrany poprvé rozřazovali armádní nováčky podle znalostí angličtiny

Počet shlédnutí: 443

17. 1. 2020 • Vůbec poprvé uplatnili pracovníci Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany nový postup testování angličtiny u nových rekrutů Armády ČR, kteří v lednu zahájili tříměsíční základní přípravu v zařízeních Vojenské akademie – Velitelství výcviku ve Vyškově. Dvě z tamních učeben postupně zaplnily více než čtyři stovky kandidátů jazykové zkoušky.

Rekruti poprvé na začátku základní přípravy procházejí testem, který se nazývá American Language Course Placement Test a na základě svých výsledků budou rozděleni do několika skupin. „Na závěr základní přípravy nebudeme zkoušet podle STANAG 6001 ty kandidáty, kteří na to absolutně nejsou připraveni, a naopak u těch, kteří připraveni jsou, bude zkouška probíhat na úrovni odpovídající jejich znalostem," shrnuje smysl rozřazovacího testu Mgr. Jan Křivka, vedoucí Oddělení testování CJV. Nově zavedeným rozřazovacím testem se má zabránit situaci, kdy kandidáti s nedostatečnými znalostmi ze zkoušky STANAG v den jejího konání odstupovali. Ti nyní nebudou na závěr základní přípravy testování, ale budou následně zařazeni do jazykových kurzů, aby získali znalosti předepsané pro jejich profesní zařazení.

Centrum jazykového vzdělávání je pracovištěm Univerzity obrany a působí v oblasti jazykového vzdělávání, ať již v rámci akreditovaných studijních programů přímo na vojenské vysoké škole a jejích součástech, nebo ve formě programů celoživotního vzdělávání, tzv. rezortních jazykových kurzů uskutečňovaných podle potřeb rezortu obrany.


Autor: Viktor Sliva

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa