Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Do nového roku se změnami

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Do nového roku se změnami

Počet shlédnutí: 859

20. 12. 2019 • Na počátku roku 2020 dochází na Univerzitě obrany k řadě změn v organizační struktuře a personálním obsazení. Hlavní změny se týkají především Fakulty vojenských technologií a Fakulty vojenského leadershipu.

Ve čtvrtek 19. prosince byl rektorem-velitelem Univerzity obrany v Brně brigádním generálem Bohuslavem Přikrylem jmenován od 1. ledna nového roku do funkce děkana Fakulty vojenských technologií plukovník Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D., který nahradí plukovníka prof. Ing. Martina Macka, CSc. Děkan Vlastimil Neumann je absolventem Univerzity obrany a po vojenské praxi, například u 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci nebo během zahraniční operace KAIA and CT ISAF v Afghánistánu v roce 2009 ve funkci starší důstojník pracoviště logistických informačních systémů, se vrátil na svou alma mater. V pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku v oblasti konstrukce bojových a speciálních vozidel. Ve své vědecké práci se zabývá zejména problémy v oblasti pohybu vozidel s využitím metod matematického modelování a simulací. Dosud vykonával funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.

Od stejného data budou ve svých funkcích na FVT působit noví proděkani. Studijní záležitosti bude mít ve své gesci podplukovník doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D., proděkanem pro vědu bude podplukovník Ing. Jiří Štoller, Ph.D. a proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy podplukovník gšt. Ing. Jan Farlík, Ph.D.. V rámci posílení nových technologických směrů vzniká na fakultě nová Katedra vojenské robotiky.

Na začátku roku 2020 se také mění názvy několika kateder Fakulty vojenského leadershipu - dosavadní „Katedra ekonomie" se mění na „Katedru řízení zdrojů", název „Katedra vojenského umění" nahradí „Katedra teorie vojenství" a konečně „Katedra taktiky" bude nově nazývána „Katedrou vševojskové taktiky". Do struktury Katedry řízení zdrojů bude jako skupina začleněna zrušená Katedra managementu. 

Nové prvky se objeví i na dalších součástech školy. V podřízenosti kancléře vznikne skupina poradenských služeb a péče o válečné veterány pod vedením Mgr. Pavlíny Ďurišové a v rámci Centra jazykového vzniká oddělení Anglického jazyka s dislokací v Hradci Králové.


Autor: Viktor Sliva

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa