Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Centrum jazykového vzdělávání přechází na moderní informační podporu testování

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Centrum jazykového vzdělávání přechází na moderní informační podporu testování

Počet shlédnutí: 831

​18.12.2019 • Oddělení testování Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně (CJV) přezkušuje zkouškou podle STANAG 6001 ročně asi 4500 kandidátů. Tento vysoký počet přezkoušených klade mimořádné nároky jak na plánování, tak i na samotnou realizaci zkoušek. Od ledna 2020 budou jazykové kompetence kandidátů v anglickém jazyce ověřovány z dovedností poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a písemný projev elektronicky pomocí Elektronického testovacího informačního systému (ETIS), který byl vytvořen v souladu s požadavky formulovanými týmem Oddělení testování CJV. Spuštění systému usnadní proces administrace zkoušek, a tím umožní Oddělení testování zintenzivnit činnost v oblasti tvorby a validace disponibilních testů.  

ETIS je testovací platforma obsahující tři základní moduly. Prvním z nich je vlastní testovací modul, jenž umožňuje testovat kandidáty v uživatelsky příjemném prostředí, které kandidátům přehledně zobrazuje zbývající čas pro splnění testu, počet zodpovězených otázek nebo počet slov (u testu z písemného projevu). V ETIS je možné nejen automaticky přidělovat kandidátům verzi testu, kterou ještě neabsolvovali, ale i míchat pořadí variant odpovědi, a tak eliminovat případnou snahu o nekorektní chování během zkoušky. Další modul pro přípravu a správu testů nabízí důležité funkce jak pro autory testů, tak i administrátory zkoušky. Umožňuje například nejen vložení a editaci testů, ale i nastavení mnoha parametrů, jako jsou časové dotace testů, délky pauz mezi nahrávkami a jiné.


Posledním je modul pro plánování a vyhodnocování testů. Díky propojení ETIS s dalšími aplikacemi používanými na Univerzitě obrany je možné před zkouškou hromadně importovat přihlášené kandidáty. ETIS rovněž poskytuje export statistických údajů v různých formátech, což značně usnadňuje provádění kontinuální statistické analýzy testů a psychometrických vlastností jednotlivých testových úloh.

V ETIS je možné spuštění více testů současně, a to i v různých lokacích, což umožní větší flexibilitu plánování zkoušek a rovněž usnadní činnost mobilního testovacího týmu. Během roku 2020 je plánován postupný přechod na elektronické testování i u zkoušek z francouzského, německého a ruského jazyka.Autor: Jan Křivka  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa