Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Setkání současných a budoucích dělostřelců

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Setkání současných a budoucích dělostřelců

Počet shlédnutí: 412

​12.12.2019 • V polovině listopadu proběhlo pod patronací zástupce vedoucího katedry palebné podpory podplukovníka Martina Blahy již druhé setkání absolventů specializace Velitel dělostřeleckých jednotek (VDJ). Setkání, stejně jako v minulém roce, bylo organizováno studenty 5. ročníku specializace VDJ, tentokrát v Síni vědecké rady UO.

Kromě studentů 4. a 5. ročníku a akademických pracovníků Katedry palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu se setkání tentokrát zúčastnilo dokonce 13 bývalých studentů – absolventů naší specializace. Rostoucí počet zúčastněných absolventů úzce souvisí s ochotou útvarů uvolňovat je na takovou akci. Za to patří poděkování veliteli 13. dělostřeleckého pluku, ale i velitelům mechanizovaných praporů a ostatních jednotek.

Setkání zahájil děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Jan Drozd a po jeho vystoupení zahájili vlastní program studenti 5. ročníku svou prezentací. V ní se představili a zhodnotili dosavadní průběh studia, naplnění svých očekávání a seznámili přítomné se svou vizí problémů, se kterými se budou potýkat po dokončení studia. Následovalo vystoupení studentů 4. ročníku, kteří představili nejen sebe jako skupinu, ale také svůj studijní program, svá očekávání, ale i obavy spojené s jejich další dělostřeleckou kariérou.

Samotná vystoupení byla prokládána dotazy od nás studentů i od absolventů. V rámci velmi široké diskuze byly probírány různé oblasti jak našeho současného studia, tak i otázky běžného života u útvarů, který nás po ukončení studia čeká. Oficiální část prvního dne setkání byla završena tematickým kvízem, který byl součástí soutěže o cenu „cechmistra kanonýrského", jenž se stává patronem setkání a má privilegium zúčastnit se i setkání absolventů v budoucím roce, kde může svůj titul obhájit. V rámci večerní společenské části, kde proběhla druhá část soutěže o cenu „cechmistra kanonýrského", a to v typicky dělostřeleckém klání v bowlingu, probíhala neformální a velmi otevřená diskuze ze všech oblastí „dělostřeleckého" života.

Druhý den byl zahájen vystoupením dvou absolventů. Ti představili sami sebe, svou kariéru a zkušenosti. Poté se ohlédli za svým studiem a nakonec studentům předali rady a zkušenosti na co si dát pozor při nástupu k jednotkám, co pro ně bude stěžejní, co jim bude dělat největší problémy, ale také, jak se s některými z těchto problémů vypořádat.

Setkání není spjato pouze s předáváním zkušeností a poznatků absolventů současným studentům, ale ve značné míře také pomáhá akademickým pracovníkům katedry jako zpětná vazba toho, co bylo pro studenty v rámci jejich studia důležité a naopak, které oblasti studia v jejich praktickém životě u útvarů příliš nevyužijí. Právě tyto informace lze následně využít ke zkvalitnění výuky, a tím zvýšit i úroveň budoucích absolventů a jejich připravenost na praxi u vojsk.

Setkání přináší i nové kontakty mezi našimi potenciálními budoucími veliteli a námi, jako jejich možnými podřízenými a zároveň přispívá k udržování dobrých vztahů mezi katedrou a absolventy. Toto setkání plně splnilo očekávání a navázalo na tradici z předešlého roku. Pevně věříme, že se minimálně v tak hojném počtu jako letos, setkáme i v roce následujícím.

 

Autor: Pavel Vysoglad  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa