Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference válečné medicíny

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského zdravotnictví

Konference válečné medicíny

Počet shlédnutí: 543

5.102.2019 • V Hradci Králové proběhl již jubilejní pátý ročník Konference válečné medicíny, který se uskutečnil za podpory těch nepovolanějších a také s pomocí studentů a absolventů Fakulty vojenského zdravotnictví. Akce byla zaštiťována ministrem obrany Lubomírem Metnarem, ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví brigádním generálem MUDr. Zoltánem Bubeníkem, řediteli vojenských nemocnic v Praze, Brně a Olomouci a také primátorem města Hradce Králové.

Pátek 1. listopadu byl věnován odborným přednáškám. Mezi přednášejícími byli doktoři z FN HK, například podplukovník MUDr. Jakl, MUDr. Tuček, MUDr. Kočí a MUDr. Turek. Mezi zahraničními řečníky byl zdravotnický záchranář a bývalý voják se zkušenostmi z misí Sylwester Winiarski z Polska nebo paramedik Eddy Vershilovsky z Izraele, který zde prezentoval své bohaté zkušenosti z mise v Nepálu po zemětřesení v roce 2015. Během dne byla probírána vhodnost/nevhodnost různých typů koloidních roztoků, nastínila se ideální ATB kombinace do bojových podmínek na úrovni ROLE 2. Prezentovalo se několik kazuistik z misí v Afghánistánu. Bylo vysvětleno, u jakých pacientů je indikováno ECMO, limity použití a možné komplikace. Zároveň u této problematiky bylo připomenuto využití metody VA-ECMO při intoxikaci organofosfáty a jinými kardiotoxickými látkami. Závěrečnou přednášku přednesl plukovník MUDr. Masopust z Prahy, jenž mimo jiné představil práci neurochirurga v zahraničních misích a trauma centrum v ÚVN.

V sobotu 2. listopadu se konference zúčastnilo přes 600 diváků, kteří si odnesli cenné informace od českých i zahraničních přednášejících. Na úvod si připravil přednášku týkající se kazuistik praktického lékaře pod plukovník MUDr. Baran z Bechyně. Následovala MUDr. Höschlová z Liberce popisující její mise s organizací Lékaři bez hranic v jemenském městě Mocha, kde působila v nemocnici. Dále mluvila o řešení zranění v horských a zimních podmínkách, které je odlišné od běžného managementu traumat. Pod plukovník RNDr. Kroča představil Centrum biologické ochrany v Těchoníně, určené pro hospitalizaci pacientů s vysoce nakažlivými onemocněními, jež pečuje o vojáky po návratu z mise, slouží i jako výzkumné pracoviště zabývající se biologickou ochranou a infekčními nemocemi. Součástí přednášky od plukovníka MUDr. Bohoňka z Prahy s názvem Walking blood bank byla i praktická ukázka průběhu krevní transfuze v poli. 

Nadrotmistr Prouza popisoval nástražná výbušná zařízení i podomácku připravená. Dále na téma navázal kazuistikami vojenský medik Tim Cranton z Velké Británie. V závěrečném přednáškovém bloku vystoupil MUDr. Suchánek z FN HK. Hovořil zejména o úrazech a problémech, které potenciálně mohou vzniknout v místech s omezenou dostupností stomatologické péče, a na první pomoc v takových případech. Poslední přednášku přednesli nadrotmistři Bc. Pavel Matoušek a Bc. Lukáš Slejška z Bučovic, popisující život na misi.

Po oficiálním ukončení konference následoval již tradiční společenský večer a neděle patřila praktickým workshopům zaměřeným na taktickou medicínu.Autor: Vanda Boštíková, foto: Tereza Kolářová
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa