Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Propagace studia vojenské chemie na Střední průmyslové škole chemické

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Propagace studia vojenské chemie na Střední průmyslové škole chemické

Počet shlédnutí: 325

13.11.2019 • Dne 12. listopadu 2019 proběhla v rámci spolupráce mezi Střední průmyslovou školou chemickou v Brně a Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany další marketingová akce.

V rámci třídních schůzek na Střední průmyslové škole chemické byli rodiče studentů třetích a čtvrtých ročníků seznámeni s možností studia chemie v rámci vojenského magisterského prezenčního studia ve studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil (studijní modul Velitel chemických jednotek), které nabízí Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení s Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany. Rodiče byli především informováni o zaměření studijního modulu, realizaci studia, výuce, výhodách studia a možnostech uplatnění absolventů vysoké vojenské školy v Armádě České republiky i v civilním sektoru.


Zahájení akce proběhlo pod vedením ředitele Střední průmyslové školy chemické Ing. Viléma Koutníka, CSc. a třídních učitelů třetích i čtvrtých ročníků. Na realizaci výše uvedené akce se podílela pplk. Dr. Ing. Alena Tokárová z Oddělení chemické a radiační ochrany Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. Na základě úvodní diskuze s ředitelem školy Ing. Vilémem Koutníkem, CSc. lze konstatovat, že zájem o studium vojenské chemie na Univerzitě obrany roste, což prokázal i velký zájem rodičů o informace a poznatky, týkající se podmínek a systému přípravy vojenských profesionálů na Univerzitě obrany.


Autor: Alena Tokárová
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa