Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Workshop “Přímý leadership v podmínkách AČR”

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Workshop “Přímý leadership v podmínkách AČR”

Počet shlédnutí: 238

​8.11.2019 • Dne 7. listopadu 2019 se pod odbornou a metodickou gescí Katedry leadershipu Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně uskutečnil workshop pod názvem „Přímý leadership v podmínkách AČR". Cílem workshopu byla především vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti řízení a realizace vzdělávacího procesu, prezentace aktuálních informací o získaných výsledcích a poznatcích v oblastech odborných aktivit účastníků zaměřených na problematiku leadershipu. 

Do jednání a odborné diskuse se zapojili pozvaní zástupci akademické sféry z řad příslušníků UO, příslušníci Katedry leadershipu, Katedry taktiky i Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy UO, zástupce Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov Bc. Libor Pliešovský, stejně tak i představitelé odborné praxe, zejména brig. gen. Ing. Karel Řehka, brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová, pplk. Ing. Ivo Zelinka.

Účastníci workshopu se shodli na významu vzdělávání vojenských profesionálů v oblasti leadershipu a prospěšnosti podobných setkání pro další zkvalitňování a rozvoj teorie i praxe. Nezbytná je i soustavná a systematická výměna zkušeností a propojování poznatků mezi teorií a praxí, s cílem dosahování kvalitativně vyšší úrovně vzdělávání i rozvoje zejména tzv. měkkých kompetencí vojenských profesionálů.


Autor: Jaromír Ďuriš, foto: Radek Mitáček
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa