Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti Katedry palebné podpory cvičili s předsunutými leteckými návodčími

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Studenti Katedry palebné podpory cvičili s předsunutými leteckými návodčími

Počet shlédnutí: 167

​7.11.2019 • Ve středu 23. října 2019 proběhlo v rámci výuky v předmětu Taktika zaměstnání zaměřené na poskytování letecké podpory pozemním jednotkám. 

Letecká podpora je nedílnou součástí koncepce společné palebné podpory, která je v současné době zásadním způsobem implementována do činnosti jednotek poskytujících palebnou podporu v AČR. Vzdušné síly jsou zároveň hlavním partnerem, se kterým dělostřelectvo v podmínkách AČR spolupracuje na vyřazování cílů. Pro studenty modulu velitel dělostřeleckých jednotek je tak důležité, aby znali zásady bojového použití leteckých prostředků při vyřazování cílů, protože jako budoucí důstojníci mohou v rámci pracovišť koordinace společné palebné podpory zodpovídat i za tuto součást.


Aby studenti získali aktuální informace o charakteru poskytování letecké podpory, bylo v rámci výuky v předmětu Taktika dělostřelectva uspořádáno celodenní zaměstnání, ve kterém byli hlavními přednášejícími dva příslušníci jednotky předsunutých leteckých návodčí (JTAC – Joint Terminal Attack Controller). V tomto zaměstnání byli studenti pátého ročníku modulu Velitel dělostřeleckých jednotek seznamování se zásadami poskytování letecké podpory, schopnostmi leteckých prostředků zavedených v AČR i členských státech NATO, způsobech navedení leteckých prostředků a zejména požadavky na dělostřelectvo pro zabezpečení efektivity vzájemné spolupráce.

Účelem zaměstnání bylo rozšířit oblast poznání studentů i na další náležitosti poskytování společné palebné podpory a připravit je na jejich další kariéru, kdy bude nezbytné, aby znali charakter poskytování letecké podpory a byli tak schopni kvalitně operovat v prostředí společné palebné podpory.

Jeden ze studentů pátého ročníku modulu Velitel dělostřeleckých jednotek, rtm. Jan Tomčík zhodnotil zaměstnání následovně: „V prezentaci jsme se dozvěděli, jakým úskalím, širokým omezením a odpovědnosti musí předsunutí letečtí návodčí čelit. Získali jsme nadhled o spojitosti všech důležitých prvků, které přispívají k úspěšnému provedení úkolu. Nechyběl ani stručný popis bojových letounů, vrtulníků, munice a dalších prostředků, které jsou používány během operací v rámci NATO. Závěrem zaměstnání byla přiblížena struktura a postup plánovacího procesu blízké letecké podpory. Za obsáhlé a kvalitně zpracované vystoupení patří oběma přednášejícím naše poděkování a věříme, že si tuto zkušenost nenecháme pro sebe a za rok se dostane taktéž na další ročníky." 

Toto zaměstnání bylo prvním svého druhu organizovaným v rámci Katedry palebné podpory, respektive Fakulty vojenského leadershipu a je snahou všech zúčastněných, aby na něj bylo navázáno i v následujících letech. Velký přínos tohoto zaměstnání byl v letošním roce ještě více podpořen praktickým zaměstnáním ve Vyškově, kdy měli studenti možnost během akreditace programu přípravy návodčích společných paleb (JFO – Joint Fires Observer) ověřit teoretické informace v praxi.


Autor: Jan Ivan  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa