Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Brněnští středoškoláci na Ústavu ochrany proti ZHN

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Brněnští středoškoláci na Ústavu ochrany proti ZHN

Počet shlédnutí: 235

5.11.2019 • Spolupráce mezi Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně a Střední průmyslovou školou chemickou v Brně pokračovala prezentací specializovaných schopností ústavu a seznámením s možnostmi studia oboru velitel chemických jednotek na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. 

Návštěva se konala v prostorách ústavu dne 4. listopadu 2019. Ukázka specializovaných laboratoří a zájem žáků o další informace týkající se propojení vojenského studentského a profesního života se staly ústředními tématy průběžných i závěrečných diskusí. Podařilo se tak propojit civilní a vojenské aspekty chemie s možnostmi možné budoucí specializované přípravy žáků brněnské střední průmyslové školy. Na představení technického vybavení a schopností laboratoře armádní radiační monitorovací sítě, chemických laboratoří se zaměřením na analýzu bojových chemických látek, radiometrických laboratoří a laboratoře materiálového inženýrství prostředků individuální ochrany se podílely pplk. Dr. Ing. Alena Tokárová a Ing. Romana Jelínková, Ph.D. Možnosti studia na Univerzitě obrany v Brně byly představeny zástupkyní oddělení marketingu, Ing. Veronikou Chlupovou.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval vedení Střední průmyslové školy chemické v Brně, jejím pedagogům a žákům za velmi aktivní přístup k přednáškovým a ukázkovým aktivitám. Zároveň děkuji oddělení marketingu za velmi kvalitní spolupráci.

 

autor: Pavel Otřísal, foto: Veronika Chlupová



  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa