Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz „Obranných příprav“

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Kurz „Obranných příprav“

Počet shlédnutí: 639

9.9.2019 • Po dvou letech byl dne 2. září 2019 na Univerzitě obrany zahájen čtyřtýdenní kurz „Obranných příprav" určený pro příslušníky Krajských vojenských velitelství.

V úvodní hodině přivítal přítomné za Sekci plánování schopností MO příslušník Odboru obranných příprav pplk. Ing. Martin Blecha, v jejíž gesci je kurz plánován a vedoucí Katedry vojenského umění plk. gšt. doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. Zázemí pro jeho uspořádání poskytla Univerzita obrany v Brně ve spolupráci s Fakultou vojenského leadershipu, Katedrou vojenského umění.

Cílem tohoto čtyřtýdenního kurzu je teoreticky a prakticky připravit vybrané příslušníky rezortu obrany pro výkon služby na štábních funkcích Krajských vojenských velitelství, zaměřených na řešení otázek spojených se zabezpečením krizového řízení, operační přípravy státního území, logistiky, doplnění osob pro rozvinutí ozbrojených sil a problematiku aktivních záloh. Tento odborný kurz je jedinečný ve svém obsahu a pojetí, který komplexně připravuje vojenskou odbornost 89 „bojová pohotovost, mobilizační plánování a příprava státního území". V letošním roce se jej účastní celkem 17 příslušníků. 

Teoretická výuka kurzu je zaměřena na aktuální otázky bojové pohotovosti, bojové připravenosti, mobilizační plánování a seznámení s problematikou doplňování osob, přípravou a výcvikem aktivních záloh. Teoretickou část následně doplní dvě praktické ukázky. První ukázka u Krajského vojenského velitelství Brno se zaměřením na odvodní řízení. Druhé zaměstnání realizované u Centra zabezpečení zdravotnickým materiálem Bystřice pod Hostýnem, které bude zaměřeno na praktickou oblast plánování, zabezpečení, příjem osob a věcných prostředků vlastního útvaru při jeho mobilizačním rozvinutí.

Kurz bude po čtyřech týdnech výuky ukončen závěrečnými zkouškami, ve kterých příslušníci potvrdí své vědomosti před zkušební komisí.

 

Autor: Jaroslav Staněk
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa