Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Útok s využitím MCS CZ

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Útok s využitím MCS CZ

Počet shlédnutí: 291

12.7.2019 • Neočekávané napadení nepřítelem, identifikace cíle vysoké priority, anebo výrazná změna situace na bojišti představují případy, kdy je nutné rychle přijmout rozhodnutí k provedení okamžité reakce. Výstupem takového rozhodnutí může být především reakce vlastní jednotky na napadení slabším nebo silnějším nepřítelem, plánování útoku se zkrácenou přípravou (hasty attack), anebo vynucený přesun na větší vzdálenost. Jakékoli prodlení či chybné vyhodnocení geograficko - taktických charakteristik může způsobit ztráty na životech vojáků a vozidel vlastní jednotky, nebo promarnění příležitosti ke zničení nepřítele.  

Řešení výše zmíněných situací nabízí program Maneuver Control System CZ (MCS CZ) vyvíjený na Katedře zpravodajského zabezpečení. MCS CZ vypočítává trasy manévru sil a prostředků, na základě souhrnného hodnocení faktorů situace na bojišti. Východisko pro jeho činnost představuje Model optimální trasy manévru, který vyhodnocuje vlivy povrchu a porostu, výškopisu terénu, počasí, činnosti vlastních sil a prostředků a nepřítele, podle předdefinovaných kritérií. S jeho využitím MCS CZ navrhuje trasy dalších čtyř ofenzivních manévrů na bojišti, v prostoru mezi aktuální pozicí úkolované jednotky a cílem. Jedná se o čelní útok, obchvat, obejití a útok palbou. Každý z manévrů je optimalizovaný z hlediska průchodnosti, času a bezpečnosti. Konečná podoba vybrané varianty závisí také na druhu přesunujícího se elementu, tzn. pěší jednotka, kolová nebo pásová technika, a k němu se vztahující možnosti průchodnosti terénem. Žádný z výše uvedených manévrů není univerzální. Jeho použití je závislé na porostu a členitosti reliéfu terénu, schopnosti detekce překážek a dále na síle a pozici nepřítele. 

Modely manévru byly prakticky testovány akademickými pracovníky Fakulty vojenského leadershipu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina, při řešení simulované taktické situace. Vlastní jednotka za přesunu obdržela úkol ke zničení identifikovaného protiletadlového prostředku nepřítele (SAM, Surface to Air Missile). Pozice nepřítele se nacházela ve vzdálenosti 440 metrů v přímé vzdálenosti od pozice vlastní  úkolované jednotky. MCS CZ následně velmi rychle vypočítal trasy jednotlivých manévrů, které může velitel využít ke splnění úkolu. Prostředek UGV, simulovaný čtyřkolkou, byl využit pro okamžitou kontrolu a palebné působení na nepřítele. Pěší element provedl manévr obchvatem za účelem jeho zničení. Výsledky měření potvrdily využitelnost MCS CZ při plánování manévru a ukázaly řadu podnětných požadavků na zobrazování vypočítané trasy při přesunu terénem. 


Autor: Jan Nohel  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa