Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Chemičtí pozorovatelé z Přáslavic pracovali s reálnými bojovými a radioaktivními látkami

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Chemičtí pozorovatelé z Přáslavic pracovali s reálnými bojovými a radioaktivními látkami

Počet shlédnutí: 580

​11.7.2019 • V prvním červencovém týdnu probíhal na Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany praktický zdokonalovací výcvik chemických pozorovatelů, instruktorů a členů družstva radiačního a chemického průzkumu přáslavického 73. tankového praporu. 

Po nezbytném poučení o bezpečnosti práce a vysvětlení zásad činnosti v chemických a radiometrických laboratořích ÚOPZHN byly pro příslušníky tankového praporu připraveny přednášky spojené s tématy týkajícími se činnosti v prostředí kontaminovaném bojovými chemickými, radioaktivními a nebezpečnými průmyslovými látkami. Stěžejní náplní praktické přípravy byla práce s reálnými bojovými chemickými a radioaktivními látkami.

Vojáci tak měli jedinečnou možnost propojit své dřívější teoretické znalosti s dílčími praktickými dovednostmi a seznámit se skutečnými odezvami přístrojů radiačního a chemického průzkumu a dozimetrické a chemické kontroly na kontaminaci způsobenou reálnými toxickými a radioaktivními látkami. Vojáci se také naučili ovládat své emoce při práci s reálnými bojovými a radioaktivními látkami.

Výcvik v laboratořích ÚOPZHN ukázal, že propojení teoretické přípravy se simulací reálné kontaminace bojovými chemickými a radioaktivními látkami je cestou správnou k zabezpečení maximální bojové připravenosti nejenom specialistů chemického vojska AČR, ale i těch, kteří jsou úkoly spadajícími do jeho gesce dočasně pověřováni při plnění úkolů chemických pozorovatelů rot.

 

Autor: Pavel Otřísal, foto: Marcela Bušinová
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa